Förskolebibliotek öppnas på Munsö och Färingsö

Läsning är nyckeln till barns språkutveckling, men för att kunna läsa behövs tillgång till böcker som väcker nyfikenhet och läslust. Därför öppnar nu folkbiblioteket i Ekerö upp särskilda förskolebibliotek i Munsö, Sundby- och Färentunas skolbibliotek.

– Vi vet att närheten till bibliotek är en avgörande faktor för att besöka och låna böcker på bibliotek. Vi har långa avstånd på våra öar och de som bor allra längst ut ska också få tillgång till böcker, säger Kerstin Lidman, barnbibliotekarie i Ekerö

Inne i skolbiblioteken finns en särskild hylla för förskolebarnen med noga utvalda böcker som barnen får låna med hem. Kerstin kommer även ha sagostund och prata om böcker med barnen. 

– Ju tidigare vi läser för våra barn och ju mer barn själva läser, desto bättre går det sedan i skolan. Att vara en god läsare och att ha språket är viktigt ur demokratisk och mänsklig synpunkt.

Läs också