Första bilderna på badhuset

Första bilderna på badhuset

Byggföretaget Cobab AB som tilldelats kontraktet för entreprenaden av badhuset, har nu tagit fram handlingar. Resultatet är ett badhus i två våningar och bygglovsansökan har lämnats in.

Badhuset undre plan innehåller framför allt teknikutrymmen och på entréplanet finns badytorna. Här kommer en 25-meters simbassäng med åtta banor och trampolin/hopptorn, undervisningsbassäng och multibassäng samt ett par bubbelpooler att finnas. I badhuset ska också ett kafé som ska vara samlingsplats för hela Träkvistavallen, att finnas.

– Vår vision för badhuset är att gestaltningen ska utgå från den klassiska arkitekturen och naturen, samtidigt som arkitekturen uppfyller de krav som gäller för ett modernt badhus, säger Erik Edström, arkitekt i Ekerö kommun.

Utanför badhusets entré kommer ett nytt torg att bildas på Träkvistavallen. Inifrån ses aktiviteter vid vallen, den utvändiga arkitekturen speglar de invändiga funktionerna och fasaderna kläs i beständiga trä- och skivmaterial.

De förberedande arbetena med att riva och bygga nya omklädningsbyggnader för Ekerö IK:s verksamheter, det så kallade KOM-huset (kontor, omklädning och möten) har pågått under året. Husets funktioner har tagits fram i dialog med Ekerö IK, som är en av de föreningar som har sin verksamhet här.

KOM-huset växer nu fram och en taklagsfest hölls i oktober. Huset är tänkt att vara klart sista april. Ekerö IK:s verksamhet flyttas då över dit och de gamla byggnaderna rivs i maj.

Den första fasen av badhuset är nu i princip avslutad och inför nästa, det vill säga byggandet av badhuset, ska ärendet vidare upp till tekniska nämnden för beslut om att börja bygga.

– Det görs i slutet av januari 2021 och det beslutet ska då godkännas av kommunstyrelsen i februari. Allt löper på enligt plan. Det innebär att vi skulle kunna börja gräva för badhuset i början på juni. Sedan är det ungefär ett och ett halvt års byggtid så årskiftet 2022, 2023 är sagt som tidpunkt då badhuset står klart, berättar Berit Nilsson, projektledare för badhusprojektet.

Fullmäktiges beslutade ramprogram från 2019 och totalbudget på 230 miljoner kronor är förutsättningar för projektet.

  Vi får ett attraktivt och användarvänligt badhus för lek, träning och en rik fritid. Det är något som kommunens invånare länge har efterfrågat. Badhuset är helt i enlighet med fullmäktiges beslutade ramprogram och vi ser fram mot byggstarten efter de formella besluten efter årsskiftet, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS

Läs också