Fortsatt bakåt för företagsklimatet

Ekerö faller för femte året i rad i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och hamnar i år på plats 204. Det är en försämring med 12 platser sedan förra året. Över 32 000 företag i landet och 3 600 företag i Stockholms län har satt betyg på sin kommun.    

Förändringarna sedan förra året är överlag små i Ekerö. Den tydligaste försämringen gäller tillgång till relevant kompetens, företagen på Ekerö upplever alltså att det har blivit svårare att rekrytera. 

– Det är en trend som vi ser i nästan samtliga kommuner i år, men tappet blir särskilt tydligt på Ekerö. Företagen efterfrågar främst yrkesutbildade, något som kan försvåra ytterligare för Ekeröföretagen, då det inte finns yrkesgymnasium i kommunen, säger Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare Svenskt näringsliv Stockholm.  

Trots den negativa trenden finns det områden där företagen upplever viss förbättring i årets enkät. 

Företagen upplever att attityden hos kommunpolitiker och tjänstemännen har blivit bättre, men från redan låga nivåer. 

– Dessa frågor måste fortsätta prioriteras om det ska bli någon skillnad i företagsklimatet i stort Det är viktigt att alla anställda inser att det är företagen som skapar arbetstillfällen, tillväxt och välfärd i samhället, säger Nathalie Marnell. 

Solna stad har bäst företagsklimat i Stockholms län. Kommunen hamnar på plats 3 av totalt 290, oförändrat sedan förra året. Störst förbättring i länet gör Järfälla kommun, från plats 134 till 69.  

Tolv kommuner i länet går framåt i årets ranking. Järfälla, Vallentuna och Haninge går kraftigt framåt. Företagen ser tydliga förbättringar i politikernas och tjänstemännens attityder. 

– De upplever också att servicen har förbättrats, vilket påverkar företagsklimatet, säger Nathalie Marnell.  

Sedan 2001 sammanställer Svenskt näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Läs också