Fortsatt låg smittspridning

Fortsatt låg smittspridning

Det är fortfarande låga spridningssiffror för Mälaröarna när det gäller covid-19, men de ökar ännu. Kommunens idrottsföreningar kan också berätta hur de ställt om sina verksamheter och tappat stora intäkter med anledning av pandemin.

Siffrorna för hur många som konstaterats smittade respektive avlidit i covid-19 är fortsatt förhållandevis låga för Ekerö kommun. Till skillnad från en del andra kommuner där siffrorna minskar, ökar dock fortfarande spridningen i Ekerö kommun.

Totalt 72 konstaterat insjuknade och 13 avlidna var de senaste siffrorna som presenterats av Smittskydd Stockholm, när denna tidning gick i tryck. Två veckor tidigare var motsvarande siffror 51 respektive 10.
Om man räknar om siffrorna till att gälla för smittade och döda per 10 000 invånare så hamnar de på 25 respektive 4,5. Motsvarande siffror för hela Region Stockholm är 40 döda per 10 000 invånare och 7,0 döda.

De förhållandevis låga siffrorna kan ha många orsaker.

– Det kan till exempel bero på att många mälaröbor bor i villa och inte är så trångbodda, en hel del är också tjänstemän och kan jobba hemma. Att de flesta också är i grunden hälsosamma och friska, den låga andelen rökare och diabetiker, kan också spela in, säger Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

Under senaste tiden har media rapporterat om hur många idrottsklubbar drabbas hårt ekonomiskt av coronkrisen. Även på Mälaröarna känner föreningarna av att uteblivna cuper, matcher och läger har påverkat ekonomin negativt. Både Ekerö IK och Skå IK har sökt kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet för att täcka upp för de intäkter som uteblivit under de senaste månaderna. Ingen av klubbarna har dock fått besked om huruvida de får bidrag eller inte.

Från kommunens sida för man en tät dialog med föreningarna för att följa upp hur de hanterar nuläget.

– Aktivitetsstödet till föreningarna beräknas på antalet aktiviteter och eftersom dessa har minskat drastiskt, har krisledningsnämnden beslutat att kommunen kommer betala ut stödet med 2019 som mall. Kommunen har inte heller tagit ut avgift för sena avbokningar och vi har informerat om regeringens stödpaket till idrotts- och kulturaktörer, säger Elisabet Lunde, kultur- och fritidschef.

Hon berättar att vid veckovisa möten med idrottsföreningarna, får kommunen information om hur de gjort stora omställningar för att kunna fortsätta bedriva verksamhet. Både Ekerö IK och Skå IK berättar att de följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och att vuxenmatcher skjutits på framtiden och att barn- och ungdomsidrotten sker utan publik och med begränsad närkontakt.

– Vi informerar med skyltar, information på hemsidan och sociala medier att publiken eller familjen inte får vara på plats på träningar och matcher, om barnen inte har speciella behov av det. Vi har också ritat upp en handbollsplan utomhus samt fyra små fotbollsplaner på naturgräset, så folk kan sprida ut sig på anläggningen. Vi har tvål och handsprit vid varje toalett och alla får byta om och duscha hemma, berättar Serge Conein, sport- och administrativ chef på Skå IK.

Kanslichef Rickard Markusson på Ekerö IK berättar att även de har vidtagit liknande åtgärder. Han kan också förmedla den stora glädje som det innebar när barn- och ungdomsverksamheterna fick börja spela matcher och cuper igen för ett par veckor sedan.

– Vi har också haft ett möte med idrottsrådet där ungdomssektionerna flaggar för att de vill försöka bedriva innebandy- och multiidrottscamper i sommar, särskilt med tanke på att många familjer sannolikt inte kommer att resa bort, säger han.

LO BÄCKLINDER

Läs också