Fortsatt samarbete trots turbulensen

Trots turbulensen fortsätter Mälaröalliansens samarbete som tidigare, enligt Moderaternas ordförande Arnulf Langlet.  

I förra numret av Mälaröarnas nyheter riktades hård kritik mot tillsättandet av tillförordnad kommundirektör. Tillvägagångssättet har skadat förtroendet för kommunstyrelsen ordförande Johan Elfver enligt allianspartier som också tyckte att han borde avgå. Men alla partier i Mälaröalliansen är överens om att samarbetet ska fortsätta som tidigare, menar Moderaternas ordförande Arnulf Langlet. 

– Jag har haft möten med de andra föreningarnas ordförande och alla vill fortsätta samarbeta. Det uppstår konflikter i alla relationer ibland men det är högsta prioritet för alla att det fungerar bra. Det finns heller ingen som riktat krav till mig som ordförande för Moderaterna om att kommunstyrelsens ordförande bör avgå för att samarbete ska kunna fortgå. Vi i föreningen har valt Johan Elfver och då gäller det, säger Arnulf Langlet.

Vad tycker du om ordförandebeslutet? 

– Vi hade fått information om beslutet men det är inte vår roll som förening att ha åsikter om det. Det är inte en del av vårt uppdrag. Vi sköter föreningsarbetet men håller oss utanför den vardagliga politiken. 

Hur påverkas kommunens arbete av turbulensen? 

– Vardagspolitiken fortgår som vanligt. Vi har ett jättebra samarbete inom nämnderna och vi jobbar vidare med det som ska göras. Man tycker inte alltid lika men det betyder inte att allt avstannar. Så kommunen drabbas inte alls utan arbetet rullar på. 

ANGELICA BERG

Läs också