Fortsatta utmaningar för pendlingstrafiken

Den redan hårt prövade Mälaröpendlaren kommer att få fortsätta vänja sig vid trafikstockningar och vägarbeten. Den nya Tappströmsbron öppnar senare än planerat och den fyrfiliga vägen till Drottningholm öppnas i etapper.  

Den nya bron över Tappströmskanalen levererades och monterades hösten 2022. Sedan dess har Trafikverket stött på flera utmaningar som gjort att datum för färdigställande och öppning flyttats fram vid flera tillfällen. Bland annat har testerna av brons tekniska utrustning inte uppnått de resultat som krävs och till följd av kriget i Ukraina har det uppstått leveransproblem. Till det kommer också brist på personal och material och nu senast det ostadiga vädret.

– Den senaste tidens regnande har inte gjort det hela lättare, säger Tomas Flyckt som är projektledare på Trafikverket, men vår plan är fortfarande att bron ska öppnas i år, men vi öppnar den först när den uppfyller våra kvalitets- och säkerhetskrav och just nu är det svårt att svara på exakt när detta kan ske, troligtvis blir det snarare mot årsskiftet än i början av hösten.

I och med att den nya bron inte kan tas i bruk kan inte heller rivningen av den gamla bron påbörjas. Inte heller går det att färdigställa cirkulationsplatsen som byggs i anslutning till bron.

Tomas Flyckt vill däremot påtala de positiva förändringar som sker när det gäller tunnlarna vid Lindö samt den fyrfiliga vägen från tunnlarna till Edeby 

– När det gäller båda tunnlarna och fyra filer från tunnlarna till Edeby så planerar vi för öppning i slutet av augusti. Däremot får vägen mellan Edeby och Drottningholm vänta till slutet av 2024 innan den är helt färdigställd.

Det finns stålbalkar uppsatta precis under varje tunnelmynnings början. Vad är de till för?

– Det är ett skydd som man sätter upp för att undvika att större fordon fastnar i tunneln. Det finns just nu på den nya tunneln men ska även sättas upp i den gamla. Skyddet är även till för att skydda all installation i tunneltaket.

MARIA  FORSLUND

Läs också