Förvåning när nej blev ja om cykling

 Ett fullmäktige kan vara både historiskt – och rent underhållande. Som det senaste där Erik Lif-Sjöcrona (M) valdes till ny ordförande, och en motion om medlemskap väckte debatt och slutade i ett sorl av lättnad och munterhet. 

Vi tar det från början. Frågan om vem som skulle utses till fullmäktiges nye ordförande sköts upp från förra fullmäktige, men nu var det inget snack om saken. Erik Lif-Sjöcrona (M) blev utan protester vald till den posten och fick varma applåder. 

Han har varit ordförande i partiet för Ekerö de senaste tre åren, men det kändes nog lite extra att tala inför ledamöterna, en och annan åskådare på läktarplats och i direktsändningen på youtube.

– Jag fick rådet att hålla mig kort här uppe och det ska jag göra. Men jag skulle ändå vilja säga några ord, inte minst då inte alla av er känner mig sedan tidigare, sa Erik Lif-Sjöcrona, som också haft uppdrag som ledamot och ersättare i tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

Flera frågor fanns på dagordningen men de två som det blev lite dramatik och replikskifte kring handlade om att bli medlem i föreningen Svenska cykelstäder och behovet av flera färjeturer mellan Adelsö och Munsö.

Ove Wallin (C) berättade att förslaget i kommunstyrelsen var att avslå motionen om medlemskap. Men när han tittade närmare på förslaget tyckte han att den kunde anses som behandlad. Den behövde utredas ytterligare eftersom vissa detaljer inte var klara. Men medlemsavgiften på 20 000 kronor per år var inget att diskutera, ansåg han.

Men när Fredrik Zandrén (MP) frågade varför man inte kunde bestämma sig för att söka medlemskap på en gång tog Ove Wallin till orda igen. Han resonerade kring motionen, som han tyckte var bra, men menade nu att den inte kunde anses som behandlad. För vad har vi behandlat, frågade han sig och biföll till slut motionen.

Erik Lif-Sjöcrona riktade då blicken mot Ove Wallin och frågade om hans bifall till motionen var ett nytt tillägg.

– Så här blir det när man gör en vändning och ändrar sig! Ja, man kan väl få ändra sig, det är väl tillåtet, herr ordförande, sa Ove Wallin och det utbröt ett sorl av skratt och lättnad bland ledamöterna i kyrkbänkarna.

Litet lugnare blev debatten kring motionen om tätare turer på färjeleden mellan Adelsö och Munsö, men ändå replikskifte mellan Desirée Björk (Ö) och Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande.

Desirée Björk (Ö) betonade att hon redan för flera år sen samlade 850 namnunderskrifter från personer som bodde Adelsö. De krävde fler turer – som ett direkt svar på ett påstående att det inte skulle finnas behov av just tätare turer, inte minst kl 23.30 och 24.00. Öpartiet motionerade nu också om att det skulle finnas möjlighet att kalla på färjan under hel- och halvtimme mellan midnatt och sex på morgonen.

– Jag håller med dig om att behovet finns, jag har själv bott på Adelsö i många år. Men sådana här frågor ska tas upp i diskussionerna med Trafikverkets färjerederi, betonade Johan Elfver.

Applåder fick fullmäktiges nye ordförande när han just hade gjort vissa reflektioner efter mötet.

– En av de saker jag tar med mig från i kväll är att man kan ändra sig, det går också bra i demokratin, sa Erik Lif-Sjöcrona som även tackade kvinnorna omkring sig, stödet från presidiet och tjänstgörande tjänstemän.

Han kunde också ha berömt sig själv för att vara tydlig och pedagogisk, inte minst vid omröstningarna. 

Finns det då något du tycker kan göras smidigare och kanske även snabbare under fullmäktige?

– Jag vill gärna att vi ser över hur vi tekniskt löser voteringar. Jag har vissa tankar men vill först diskutera detta med berörda.

TONY GYLLENRAM

Läs också