Fotografering och filmning av slottet

Fotografering och filmning av slottet

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Läste att man inte får fotografera Drottningholms slott och att någon fått böter för detta. Men är det verkligen totalförbud att fotografera i Drottningholmsparken och slottet där?

– Huvudregeln vid fotografering invid och innanför avspärrningarna som markerar område som är skyddsobjekt medför böter eftersom det är tydligt angivet fotoförbud och tillträdesförbud. Vid de kungliga slotten är det tillåtet att fotografera och filma för privat bruk utanför och inne i slotten. Filminspelningar, mode-, reklam- eller andra kommersiella fotograferingar är inte tillåtna, inne i eller strax utanför slotten. Det är dock tillåtet att filma och fotografera för kommersiellt ändamål utanför de kungliga slotten så länge det sker utanför avspärrat område. Vid dessa tillfällen krävs tillstånd från press- och infoavdelningen och/eller från slottsförvaltningen. Kungliga slottet, Drottningholms slott och Haga slott är särskilda skyddsobjekt. Drottningholms slott och Kungliga slottet är förbjudet att fotografera och filma från luften. Samma gäller för Haga slott men det är inte heller tillåtet att fotografera eller filma Haga slott från marken.

Nu står det åter felparkerade bilar på Drottningholmsmalmen. De står både på p-förbud och i korsningar. Så har det varit hela sommaren. Kan inte kommunen övervaka? Fel vägmärken finns uppsatta och enligt slottsförvaltningen så har kommunen ansvaret, men inte möjligheter att ta dit parkeringsvakter då det bara är några timmars parkeringsbevakning som skall räcka för hela kommunen?

– Ekerö kommun har en pågående dialog med vägföreningen och Statens fastighetsverk i den här frågan om lokala trafikföreskrifter. Det ärendet är ännu inte avgjort. På allmän platsmark har kommunen ansvaret för trafikövervakning och vägföreningen och fastighetsverket för det som är att betrakta som kvartersmark. Frågan behöver utredas och hanteras av vår trafikplanerare och byggnadsnämnden efter ansökan från vägförening och Statens fastighetsverk.

Jag undrar vad Ekerö kommun gör för att förhindra giftspridning i vattnet vid det planerade bygget av värmeverket i Lövsta? Vi tar dricksvatten från Mälaren eftersom det är vårt enda alternativ. Vi vill gärna veta hur kommunen ställer sig bygget.

– Ekerö kommuns miljö- och hälsoskyddskontor har haft två ärenden gällande Lövsta. Samråd för avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning för ny detaljplan, från Stockholms stad i juni 2018, samt avgränsningssamråd inför tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen, från Stockholm energi AB januari 2019. Kontoret räknar med att vi kommer att få möjlighet att lämna synpunkter både på miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan och för ansökan samt på förslaget till detaljplan och på själva tillståndsansökan när den kommer.

Har en fråga gällande nya pendelbussen Ekerö centrum – Fittja. Detta då ännu ingen av bussarna efter sju veckors trafik har blivit utrustade med biljettmaskiner? Hur räknas passagerna?

– Jag kollade med en av chaufförerna som kör bussarna och de är utrustade med biljettmaskiner och räknare. Men det kan vara så att någon några bussar har saknat detta.

Hör hela intervjun här:         

EWA LINNROS

Läs också