FRA expanderar mindre

FRA expanderar mindre

I förra numret skrev vi att Försvarets radioanstalts (FRA) anläggning på Lovö ska expandera från 15 till 60 hektar. Uppgifterna är felaktiga meddelar kommunikationschef Ola Billger.

Uppgifterna om expansionen från 15 till 60 hektar återfinns i den konsekvensutredning som FRA beställde inför expansionen.

– Den undersökningen omfattade ett mycket större område och är inte längre aktuell. Efter utredningen blev den aktuella ytan mindre, bland annat på grund av det som kom fram i utredningen. Rätt är att FRA:s nuvarande område omfattar 21,6 hektar och att planen är att det ska utökas till 33 hektar, säger Ola Billger.

Läs också