Fråga om PFAS-halter i dricksvatten

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

Läser i en kartläggning att över fem miljoner svenskar får PFAS-förorenat vatten i sina kökskranar. PFAS-ämnen är mycket farligare än man tidigare trott. I princip bör de inte finnas alls i dricksvatten. Det riskerar att försämra vårt immunförsvar och minska effekten av vaccin. Livsmedelsverkets ­nuvarande åtgärdsgräns är på 90 nanogram per liter. I kartläggningen står det att Ekerö kommun har mellan 6,9 och 9,4 nanogram per liter. Men kontrolleras detta med jämna mellanrum av Roslagsvatten/Ekerö vatten?

– I våra reningsverk görs noggranna kontroller på dricksvattnet. PFAS-ämnen har analyserats av båda Roslagsvattens leverantörer av dricksvatten under en längre tid och halterna är låga, de ligger långt under Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgräns. Även halten uran i dricksvattnet är analyserat och resultatet visar att det finns i mycket små mängder i vårt vatten.

När ska bussdepån börja byggas på Färingsö?

– Själva detaljplanen för Enlunda som den här bussdepåtomten heter, har vunnit laga kraft. Frågan ligger nu hos Trafikförvaltningen i region Stockholm och jag har inget besked om planerad byggstart.

I flera kommuner runt om i landet har ett kommunalt övertagande av vägföreningar skett. Finns det planer på att Ekerö Kommun tar över hela vägansvaret?

– Den frågan utreds av mina kollegor på Teknik- och exploateringskontoret. Ett svar på detta beräknas komma inom denna mandatperiod.

Hur går det med byggandet av nya bostäder på Adelsö? Det skulle ju byggas både hyres- och bostadsrätter nära färjan, men det var länge sedan jag hörde något om detta.

– Den senaste informationen som jag har från styrelseordförande i Ekerö bostäder är att man kommer gå in med bygglovsansökan för dessa bostäder. Man kan hålla lite utkik på Ekerö bostäders hemsida där de säkerligen kommer att berätta mer om sitt bostadsprojekt.

Åkte från båtklubben förbi Södran och där är det en mindre träbyggnad som verkar uppföras. Kiosk kanske?

– Det ska bli omklädningsrum mig veterligen. Sedan har man också renoverat och återställt en toalett som blivit förstörd tidigare.

Hör intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Johan1.mp3

EWA LINNROS

Läs också