Frågor om aktivitetsytan

Frågor om aktivitetsytan

Hur kan kommunen bygga på öppen åkermark? Det är en av de frågeställningar som funnits i en av flera insändare som handlar om aktivitetsytan som nu byggs intill Ekebyhovskolan.

MN bjöd in Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande för att få svar på många av de frågor som ställts kring byggnationen av aktivitetsytan i Ekebyhov.

Ekebyhovsdalen är utanför detaljplan och därför behövs inte bygglov på denna mark enligt kommunen. Men om man läser Boverkets regler står det att mark- och bygglov krävs, om det ligger inom eller i anslutning till ”sammanhållen bebyggelse”. 

– Plan- och bygglagen är förvirrande, men till att börja med är det en lek- och aktivitetsplats som ska byggas. En sådan kräver inte bygglov. Men vissa åtgärder kan kräva mark- eller bygglov. Det kan vara att man göra stora markförändringar, plank man sätter upp och så vidare. Men en lekplats kräver aldrig bygglov, oavsett var den byggs, svarade Arnulf Langlet.

Ytterligare en frågeställning från insändarna löd: ”Kommunen följer inte sina egna direktiv kring bygglov på öppen, befintlig åkermark. Detta skulle aldrig beviljas till annan byggherre. Särbehandlar kommunen sig själv genom att ge detta bygglov i Ekebyhovsdalen, en del som skulle integreras med den framtida fredade Jungfrusundsåsen?”

– Eftersom en lekplats är bygglovsbefriad, har vi inte behövt ge ett bygglov, kommenterade Arnulf Langlet.

När det gäller Ekebyhovsdalen där denna yta nu byggs, tog en arbetsgrupp inom kommunen 2015 fram ett förslag till hur framtiden kan se ut för Ekebyhovs slott och miljö, Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen. Bland annat var riktlinjerna att bevara dalen öppen. Har man tagit nya beslut om utformningen av dalen sedan dess?

– Nej, det har man inte gjort. I översiktsplanen står det tydligt att Ekebyhovsdalen är ett område som ska vara ett aktivitetsområde, men man vill behålla dess öppna karaktär. Det innebär att man inte ska bygga mängder av stora hus så att man förstör vyerna. Men däremot ska det finnas aktiviteter och det är det vi vill utveckla. Det kommer att bli en mötesplats för de allra minsta barnen upp till vuxna människor. Vi vill hitta platser och sätt att få många åldrar att mötas, det skapar trygghet. Målsättningen som vi inom alliansen har, är att värna om dalen, sa Arnulf Langlet.

Budget för aktivitetsytan ligger på tre miljoner kronor. Exakt när det blir klart är svårt att säga, men skateboardramperna kan bli klara inom kort. Sedan ska man gå vidare med lekplatsen under våren.

EWA LINNROS

Läs också