Frågor om mark- och bygglov

Frågor om mark- och bygglov

En fråga som väckts utifrån kommunens nya skatepark i Ekebyhov, är om även privatpersoner kan bygga utan mark- eller bygglov utanför detaljplanerat område. Byggnadsnämndens ordförande svarar.

I tidigare artikel har det ifrågasatts varför kommunen inte har varken mark- eller bygglov för den nya skateparken i Ekebyhovsdalen. Byggnadsnämndens ordförande Arnulf Langlet (M) svarade att det inte krävs mark- eller bygglov i icke detaljplanerat område, vilket Ekebyhovsdalen är.

MN har nu fått frågeställningar från läsare om detta gäller alla som bor utanför detaljplanerat område och som vill bygga tre meter höga anläggningar utan varken mark- eller bygglov.

– Alla som vill bygga något eller förändra marknivåer bör kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret via Ekerö direkt eller komma på stadsbyggnadskontorets kvällsöppet för att få professionell vägledning av kommunens bygglovhandläggare. Sedan är det upp till var och en att ta ansvar för det man gör. Samma sak gäller för privatpersoner, företag och kommun. Om det sen visar sig att det som gjorts är olovligt på något sätt så hanteras det av miljö- och stadsbyggnadskontoret som ett tillsynsärende, svarar Arnulf Langlet.

EWA LINNROS

Läs också