Frälsningsarmén säljer unika Kurön

Frälsningsarmén har ägt och bedrivit vårdhemsverksamhet på Kurön i mer än 110 år. I februari förra året meddelade man att verksamheten lades ned på grund av dålig ekonomi och bristande lönsamhet. Några månader senare lades ön ut till försäljning och i slutet av mars i år kom beskedet att bolaget Little Afognak med Josefine Steene som huvudägare har förvärvat ön.

Kurön, som även kallas Hoppets ö, ligger cirka två kilometer från fastlandet, söder om Adelsö och förvärvades av Frälsningsarmén 1912. Sedan dess har man bedrivit vårdverksamhet med inriktning mot missbrukare. Från början togs bara män emot till de 63 platserna som funnits men sedan 2009 välkomnades även kvinnliga klienter.

På ön finns cirka 30 byggnader i samlad arrondering som använts som klient- och personalbostäder. Totalt omfattar fastigheterna 170 hektar varav 140 hektar är skog. Till fastigheten hör också ett område på Adelsö som använts som rederi.

– Kurön har varit i Frälsningsarméns ägo under mycket lång tid och vi är tacksamma för vad den platsen har fått betyda för många människor som där hittat nytt hopp i livet. Vi är mycket nöjda med processen och är glada att Kurön avyttras till en köpare med planer, visioner och förmåga att tillvarata Kuröns unika förutsättningar, säger Elisabeth Beckman, Frälsningsarmén, i en kommentar.

Josefine Steene säger i ett pressmeddelande att hennes bolag har för avsikt att utveckla öns bebyggelse:

– Kurön är ett unikt objekt med fantastisk miljö. Vi ser fram emot att fortsätta att långsiktigt och hållbart förvalta öns marker parallellt med att vi utvecklar öns byggnadsbestånd.

Vad det betyder mer exakt vill inte Josefine Steene berätta. I en intervju i tidningen Fastighetsnytt beskriver hon företaget Little Afognak som ”ett förvaltningsbolag med diversifierade innehav”. Hon utvecklar också sin kommentar från pressmeddelandet och säger:

– Vår utgångspunkt är att det i ”byn” på Kurön finns en väldigt trevlig samlad strandnära bebyggelse i vacker miljö som väcker stort intresse hos besökaren. Vi har satt av resurser för utveckling av byn i egen regi men vi är också öppna för att göra det i ett partnerskap med någon som vi kan dela en vision med.

– Kurön med dess placering i Mälaren träffar ett antal långa trender som vi tycker är intressanta så som ökat intresse för hållbar rekreation i närmiljön.”

Mer än så vill Josefine Steene inte säga. Kurön är idag detaljplanerat för vårdverksamhet och vill man göra en förändring behöver den nya fastighetsägaren ansöka om bygglov eller detaljplaneändring via Ekerö kommun. Några sådana har i dagsläget inte inkommit till kommunen berättar presschef Anna-Klara Lindholm.

MARIA  FORSLUND

Läs också