Framåt för badhuset

Framåt för badhuset

Upphandlingen av entreprenörer för badhuset är nu klar vilket innebär ett steg närmare att förverkliga byggnationen i kommunen.

I mars beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget Cobab som specialiserat sig på badhus.

Badhusprojektet ska drivas i samverkan med Cobab, vilket innebär att kommunen beskriver funktionerna och berättar hur man vill driva badhuset, under det att Cobab ställer upp med erfarenhet och kunskap från andra badhus.

– Upphandlingen av byggföretaget är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot det av många efterlängtade badhuset som Ekeröalliansen har som mål att inviga byggstarten under mandatperioden. Det kommer att bli en ny och uppskattad mötesplats för kommunens alla invånare i framtiden, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Cobab håller för närvarande på att avsluta badhuset i Enköping. Förutom Ekerö har företaget också tecknat kontrakt för att bygga badhus i Täby.

– Badhuset är ett tekniskt komplicerat projekt och det är därför viktigt att tidigt få in en kunnig entreprenör med erfarenheter från liknande projekt. Att arbeta i samverkan tror vi på och det kan bli en arbetsform som vi använder även i andra projekt, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef.

Nu ska ska handlingarna tas fram och byggnationen kan påbörjas till nästa sommar. Som ett förberedande arbete ska nya omklädnings- och mötesrum byggas i det så kallade KOM-huset som står för kontor, omklädning och möten. Husets funktioner har tagits fram i dialog med Ekerö IK, som är en av de föreningar som har sin verksamhet här. Detta ska vara klart innan badhuset kan byggas. Badhuset väntas stå klart i slutet av 2022.

EWA LINNROS

Läs också