Från underbemannad vårdcentral till tillväxtverksamhet

På två år har Ekerö vårdcentral lyckats vända en underbemannad vårdcentral till en tillväxtverksamhet med 17 anställda läkare och 18 anställda sjuksköterskor.

– Det handlar inte enbart om resurser, en arbetsmiljö med tillitsstyrning snarare än toppstyrning driver resultat och får medarbetarna att vilja arbeta kvar, säger Sara Banegas, verksamhetschef och specialist i allmänmedicin på Ekerö vårdcentral.

Antalet listade patienter har ökat med närmare 40 procent från augusti 2015 till och med i dag, härdå är också övertagandet av Veritasklinikens patienter inberäknade. Totalt har Ekerö vårdcentral nu 20 000 listade patienter. Antalet medarbetare har också ökat kraftigt och nästan fördubblats på fem år, från strax över 20 till dryga 40 i dag. Samtidigt har personalomsättningen och sjukfrånvaron sjunkit väsentligt. Förskrivningen av antibiotika och olämpliga läkemedel för äldre har också minskat.

– På bara två år har vi alltså lyckats vända vår underbemannade vårdcentral till en tillväxtverksamhet med 15 anställda läkare och 16 anställda sjuksköterskor. Vi genomförde förändringen med hjälp av allmänläkaren Ola Bergstrands artikel ”Primärvårdens gröna öar” samt en stor portion målmedvetenhet, uthållighet och mod, förklarar Sara Banegas.

Men för att sjukvården ska ses som en attraktiv arbetsplats behövs dock mer än satsningar på en enskild vårdcentral utanför Stockholm, menar hon.

– Politiker och tjänstemän inom regering, riksdag och landsting, men också privata arbetsgivare, måste ta bemanning och rekrytering på allvar.

Som ett led i den positiva utvecklingen av Ekerö vårdcentral, har nu också lättakuten öppnat. Denna avlastar den vanliga mottagningen och här behöver man inte heller boka tid. Lättakuten har tagit emot cirka 50 besök per arbetsdag, med två läkare och två sjuksköterskor. Här arbetar sjuksköterska och läkare i team. Tio procent av besöken kan sjuksköterskorna ta hand om utan att läkare behöver kopplas in.

EWA LINNROS

Läs också