Friskola eller kommunal?

På kommunfullmäktiges möte före jul återremitterades ärendet om Sanduddens skolas utbyggnad. cheap jerseys

Tre förslag hade tagits fram kring Sanduddens skolas framtid. Alternativ ett innebär att utbyggnad och drift sker i kommunens regi, alternativ två att fastigheten säljs till en ny ägare som bygger ut skolan och även uppför en ny idrottshall men att verksamheten fortsätter i kommunal regi. Alternativ tre innebär att fastigheten säljs och att skolverksamheten drivs vidare av en fristående skolaktör.

Kommunledningskontoret lyfte fram Tour“ alternativ Post tre som den dyrare lösning Tillf?lligt som skulle Ifr?gasatt väljas och  barn- och utbildningsnämnden ställde sig bakom cheap mlb jerseys förslaget. S?dermalm Oppositionen Wholesale Washington Redskins Jerseys var av annan åsikt.

– Jag kan inte förstå varför man väljer att sälja ut en av våra väl fungerande skolor i kommunen. Det är valfrihet för valfrihetens skull. Jag tycker att det är konstigt att man bryter sönder en verksamhet som fungerar. Det blir otydligt för barnen, för föräldrarna och för personalen. Det är så mycket osäkerhet i det här så det verkar ärligt talat enbart dumt, sa oppositionsrådet Hanna Svensson (S) och yrkade avslag på alternativ tre.

– Valfrihet för valfrihetens skull, jajamensan, det tycker vi är bra. Då måste vi se till att det finns valfrihet och det här är ett utmärkt tillfälle att öka valfriheten, kommenterade kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

Även miljöpartiets Ulrika Sandin ifrågasatte valfriheten i detta specifika fall.

– Jag kan inte se hur det här skulle kunna öka valfriheten. Här har föräldrar, elever och lärare redan gjort ett val, nämligen att arbeta eller gå i en kommunal skola. Här fråntar man dem det valet som de redan har gjort och det anser jag är djupt odemokratiskt.

Adam Reuterskiöld replikerade:

– Alla de som måste skicka iväg sina barn utanför kommunen bara för att det inte finns några friskolor här, vem tar hand om dem? Vi politiker måste ansvara för hela systemet. Just i det här fallet kommer vi att öka valfriheten, sedan kommer vi att se till att de som vill gå i kommunal skola får göra det.

– Jag tycker att det verkar lite desperat att ni just nu när Sanduddens skola behöver bygga ut sin kapacitet, att det precis vid det tillfället är viktigt att just den skolan ska omvandlas till en friskola. Det låter mer som en praktisk lösning, svarade Ulrika Sandin.

Även SD:s Carl Schillander intog talarstolen och gjorde en liknelse med en gammal bil.

– Jag är ingen expert på skolan, men jag hade en gång en gammal Volvo och frågade bilmekanikern om det var någonting som skulle göras. Han svarade att om den fungerar ska man inte börja skruva, då kan det bli fel. Vad jag förstår har man här en väl fungerande verksamhet. Socialdemokraterna och de andra partierna här har gett goda argument för att man inte bör göra någon förändring. Därför yrkar även jag på en återremittering.

Förslaget återremitteras genom minoritetsåterremiss av S, V, MP, Ö och SD där man efterfrågade att en grundlig risk- och konsekvensanalys av samtliga alternativen för Sanduddens skola ska göras samt att detta ska göras utifrån pedagogisk, ekonomisk och elevmässing synvinkel, innan beslut fattas i ärendet.

EWA LINNROS

Läs också