Gemensam insats mot langning

Gemensam insats mot langning

Människorov, ofredanden och langning – polisens arbetsområde är brett och trots att många tycker att de inte är tillräckligt mycket synliga på Mälaröarna, så har det varit många skäl för de målade bilarna att besöka kommunen under senaste tiden.

Den 19 september kunde mälaröborna bland annat träffa polisen, ungdomsgårdsrepresentanter, politiker, kuratorer och politiker utanför Systembolaget i Ekerö centrum. Den gemensamma satsningen handlade om att upplysa och motverka langningen, av främst alkohol, till ungdomar.

– Det blev en väldigt lyckad insats, framförallt med tanke på att en del vuxna inte tänker på att de langar i vissa situationer. Det kan till exempel vara äldre syskon som köper ut för att de tror att de då har kontroll över vad den unge dricker, vilket är en myt, säger kommunpolis Anna Freij.

Hon kan också berätta om att hon och kollegorna i samband med informationskampanjen dessutom gjorde en dold insats, där de civilklädda undersökte misstänkta personer och genom det kunde gripa en person för narkotikabrott med syfte att langa.

Ett antal händelser under sommaren har också föranlett många polisbesök och blev en följetong som blåstes upp på vissa håll i media.

Under sommaren fick polisen in ett flertal anmälningar gällande män som på olika sätt ofredat unga flickor eller kvinnor. I vissa tidningar kopplades dessa ärenden ihop, men efter att förundersökningsledarna jämfört sina uppgifter kom polisen fram till att de inte hade något med varandra att göra.

– I det första ärendet som rubriceras som människorov, sitter en man häktad och huvudförhandlingar i målet äger rum den 2 och 3 oktober, säger Anna Freij, som tror att detta första fall gjorde att oron blev stor även kring de senare anmälningarna.

Händelsen gällde en maskerad man som försökte få med sig en 10-årig flicka i en bil den 26 juni. Två månader senare blev två unga flickor ofredade i ett omklädningsrum vid Lundhagsbadet.

– I det ärendet kom det en fällande dom för ofredande i två fall, i förra veckan. Mannen som dömdes hade dock suttit frihetsberövad så länge att det inte blev något ytterligare straff, men han fick betala skadestånd till flickorna, förklarar Anna Freij.

I nära anslutning till ofredandet fick polisen in två anmälningar om att kvinnor blivit ofredade av män i Skärviksområdet. Ett av dessa lades ned direkt och även det andra fallet kommer sannolikt läggas ner i brist på bevis, enligt Anna Freij. Dock hålls ärendet fortfarande öppet då det fortsätter att komma in tips.
Efter dessa anmälningar skedde ytterligare en händelse den 1 september i Ekerö centrum, som rubricerats som försök till våldtäkt. Efter den senaste händelsen, som skedde den 1 september, har inga ytterligare anmälningar kommit in till polisen.

– De enda rekommendationer vi kan ge är att man ska fortsätta leva som vanligt, men om man ser något misstänkt ska man anmäla det till polisen. Är det ett pågående brott ska man ringa 112, säger Anna Freij, som också tillsammans med kollegor undersökt det som många rapporterat in som en misstänkt bosättning i Jungfrusundsskogen.

– Vi kan bara konstatera att den inte tycks användas längre och bedömer att det bara är skräp som finns på platsen, fortsätter hon.

LO BÄCKLINDER

Läs också