Genomgripande strategi tas fram

Genomgripande strategi tas fram

Även om kommunen tappar placeringar i Svenskt näringslivs undersökning, ökar betyget på kommunens företagsservice totalt sett. Det visar 2019 års NKI-mätning som görs i samarbete med Stockholms Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner. Men näringslivsenheten tar in senaste resultatet av Svenskt näringslivs undersökning och arbetar med en strategisk handlingsplan.

I 2019 års mätning får Ekerö kommun ett sammanvägt NKI (nöjd kundindex, reds.anm.) på 70, jämfört med 69 år 2018. Högst betyg får kommunen inom kategorierna brandskydd (82) och livsmedelskontroll (76). Den största ökningen har skett inom bygglovshantering (64) jämfört med 2018 (58). NKI-index för miljö- och hälsoskydd har stigit med fyra punkter från 65 till 69 och även för mätområdet livsmedelskontroll har betyget stigit med tre punkter från 73 till index 76.

– Den undersökningen är baserad på direkta myndighetskontakter och där stiger kommunen i rankingen. Men jag fick en hint redan i våras om att vi sjunkit i Svenskt näringslivs undersökning. Därför har vi gjort en korrelerande undersökning mellan Svenskt näringslivs undersökning och NKI. Detta för att titta på vad det är som sticker ut och vad är det som vi kan jobba vidare med, berättar Johan Elfver, kommunens näringslivschef.

En av de saker man kan se i Svenskt näringslivs undersökning är att 20 procent av de tillfrågade, inte förstår ett myndighetsbeslut.

– Då måste det bli tydligare. Vi kan inte acceptera att en femtedel inte förstår det kommunen skickar ut och kommunicerar. Vi behöver jobba ännu mera med hur vi kan bli mer tillgängliga och att kommunicera bättre med våra företagare, säger Johan Elfver.

Kring detta förbättringsarbete tar nu Johan Elfver tillsammans med kollegorna på näringslivsenheten, fram en stratetgisk handlingsplan utifrån undersökningarna och vad man vill åstadkomma de närmaste åren.

– Vi ska självklart bli ännu bättre på att hjälpa och bemöta företagarna i kommunen och se till att deras kontakt med oss blir bra, enkel och smidig, säger Johan Elfver. Han är parallellt presschef på kommunen och sin post som näringslivschef har han haft i ett års tid.

– Min målbild är att kommunen placerar sig bland de tio bästa i dessa rankingar. Det här är en fantastisk kommun med otroligt fina förutsättningar och det här fantastiska diversifierade näringslivet vi har, det är en enorm styrka.

Styrkor, svagheter, hot och möjligheter

>> Ökar på men behöver förbättras:

Kommunens service och bemötande • Kommunpolitikers attityder • Tjänstemännens attityder •Vägnät • Mobilnät och bredband

>> Tappar eller står still på men behöver förbättras:

Dialogen med beslutsfattare • Information till företag • Kompetensförsörjning

Näringslivsstrategi

>> Vision, mål med en utarbetad strategisk handlingsplan i leveransen.

>> Fånga Ekerös näringslivs behovs- och fokusområden.

>> Jobba med dialog (fokusgrupper/intervjuer), information och service.

>> Förändra attityder och värderingar – Långsiktigt perspektiv.

EWA LINNROS

Läs också