Grova hot mot tjänsteman

Aftonbladets granskning har upprört många, men följden av det sätt som granskningen presenterats på, har också lett till många hot.

Aftonbladet har gjort en filmad intervju med kommunens informationschef Johan Elfver. Av den 20 minuter långa intervjun, har man valt att klippa ut två delar. I ett parti får Johan Elfver en hostattack. Den andra delen som man har valt att lägga upp är vid ett tillfälle då Johan Elfver inte kunde svara direkt.

Personer som befann sig i samma lokal vid intervjutillfället, är chockerade över att man inte tagit med de svar som faktiskt gavs av Johan Elfver. En följd av detta klipp är att informationschefen nu utsatts för en hel del obehagliga meddelanden.

Lars Hortlund, kommunens informationschef, varför skickar du fram din informationschef i skottgluggen, istället för att själv svara på frågorna som är riktade till dig?

– Jag har intervjuats av Richard Aschberg på Aftonbladet via telefon och utöver det har jag svarat på hans mail flera gånger. Däremot har jag sagt nej till att medverka i TV-sändning, säger Lars Hortlund och tillägger:

– Men Johan är vår informationschef och ställde upp. Men det är under all kritik att man behandlar Johan så, framförallt eftersom han är alltid öppen och ser till att vi är det och levererar det som efterfrågas. Att man dessutom väljer att klippa bort svaren från Johan är fruktansvärt fult gjort.

Johan Elfver kom till MN:s radioprogram med en säkerhetsvakt.

– Jag kan förstå att väldigt många tycker att det där var en väldigt konstig intervju med informationschefen i Ekerö kommun, men då ska vi också komma ihåg att jag intervjuades i tjugo minuter och olyckligtvis hade jag dessutom influensa och fick världens hostattack. Men icke desto mindre så svarade jag på alla de frågor som ställdes under de här tjugo minuterna. Jag tycker att det är tråkigt att inga av dessa kom med. Men ska man följa en kvällstidnings dramaturgi så passar det jättebra att välja ut hostattacken och när jag tvekar, sa Johan Elfver och fortsatte:

– Den tråkiga utgången av det hela är att jag har mottagit oerhört otrevliga mail vilket har gjort att jag kan inte ens sova i min bostad. Självklart ska saker granskas, jag har absolut ingenting emot det. Men man får heller inte glömma bort att det är människor bakom olika verksamheter.

EWA LINNROS

Läs också