Hallar och psykiska ohälsan i fokus

Under sju och en halvtimme debatterades det akuta behovet av fler idrottshallar och lokaler och att mer måste satsas på elever med särskilda behov och psykisk ohälsa.

Det var fortfarande ganska ljust ute när ledamöter och ersättare av olika politiska färger samlades i Mälarökyrkan för en diger samling ärenden på dagordningen.

Eftersom det skulle hålla på till midnatt kunde man tro att mötet skulle spika de olika nämndernas budgetar, men så var det inte. Det ekonomiska blev klart redan i höstas och nu blev det bland annat mer en presentation av vad varje nämnd hade att jobba med.

Bristen på diskussion kring Mälaröalliansens sätt att arbeta med budgeten i de olika nämnderna fick oppositionsrådet Hanna Svensson (S) att reagera:

– Det här handlar ju om en pseudodebatt. Den känns väldigt mycket som ett spel för gallerierna, inget utrymme att yrka på förändringar i nämndernas budget, sa Hanna Svensson. Hon menade att det först efter att besluten redan fattats som det fanns tillfälle att ha någon debatt kring de styrandes nämndbudgetar.

Ove Wallin (C), socialnämndens ordförande, reagerade över att det som talades kring nämndernas budget skulle vara en skendebatt.

– Att kalla det skendebatt, däremot, som om det jag säger är något jag ska säga och sedan göra så här, sa Ove Wallin och gjorde en gest som om han skulle slänga papperet han höll i efter sitt anförande.

 Han fortsatte:

– Det blir lite siande med tanke på det läge vi alla befinner oss i. Men att vi har haft en annorlunda budgetdebatt kan vi nog alla vara överens om. Men det är nog så seriöst att berätta om det nämnden jobbar med, inte minst för alla som ser denna sändning.

Hanna Svensson efterlyste vidare en konkret plan för att lösa bristen på hallar. Hon betonade att kommunen har ett fantastiskt föreningsliv men att det behövs nya lokaler. Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, kontrade med att mycket är på gång, bland annat ett nytt lås- och bokningssystem.

– Ett sådant tror jag är en klen tröst för alla föreningar som behöver lokaler. Men finns det en plan för att skapa dessa lokaler, undrade Hanna Svensson i ett replikskifte med Johan Elfver.

Han menade att det fanns en plan för hallar och att kommunen håller sig framme när Förbifart Stockholm är klar. Han pekade också på att det planeras för en utveckling av centrumdelen på Ekerö, vilket Hanna Svensson hade svårt att tro. Hon menade att inget verkar ha hänt den senaste tiden.

Johan Elfver tyckte inte att man ska avfärda det nya lås- och bokningssystemet som mindre värt.

– Det kan tyckas som en mindre detalj, men det är just sådana inslag som kan bli en succé till slut. 

– Men vi måste också se hur vår ekonomi ser ut. Det finns ju ett stort behov av underhåll av fastigheter, noterade Johan Elfver vidare.

Jimmy Fors (SD), gruppledare, hade en diskussion med Frida Tamker (M), ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden, om hur framförallt yngre personer med psykisk ohälsa ska få hjälp. Jimmy Fors menade att det är angeläget att personer som snabbt behöver stöd inte ska behöva vänta flera veckor utan få den inom något dygn.

– Vi testar just nu en app där man får konkret professionell hjälp. Den är ett pilotprojekt som vi sedan ska utvärdera betydelsen av, sa Frida Tamker, som efter sin replik tog Jimmy Fors utsträckta hand. En inte så vanlig scen i fullmäktigesammanhang.

Sivert Åkerljung (KD) var den som i ord och gester visade mest stolthet över sin roll som ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han var närmast lyrisk över de verksamheter nämnden ansvarar för.

Sten Svensson (S), andra vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, betonade hur viktigt det var att även elever med lågutbildade föräldrar får det stöd de behöver. Och han ifrågasatte systemet med skolpeng kraftigt.

– Vi måste låta behoven styra hur vi ska satsa pengarna på våra skolor. Därför kan vi inte ha kvar dagens skolpeng. Vi får inte gynna friskolor. Se bara på hur Internationella engelska skolan agerar. De riktar in sig på elever med högutbildade föräldrar, sa Sten Svensson som pekade på att kommunen har mycket att göra för att förverkliga målet om att alla barn ska nå kunskapsmålen i skolan.

Frida Tamker bemötte inte den synpunkten. Hon pekade istället på att kommunen satsar mycket på barn- och elevhälsan. Hon menade att det finns bra underlag för att jobba vidare.

Ulrika Sandin (MP) sa att det var viktigt att få i gång klasser, till exempel på Munsö. Om behovet finns får man återkomma till det, replikerade Frida Tamker.

Efter det hade fullmäktige gått igenom alla punkter och måndagen hade nästan blivit tisdag.

TONY GYLLENRAM

Läs också