Hållbarhet i varje tanke

« Detta är en annons från BERG & LANDSKAP» Långsiktigt tänkande, strävan efter hållbarhet och gedigen kompetens – Oskar Berg på Berg och landskap vet hur man bäst ska handskas med grönområden. Även när de inte är så gröna utan har gått in i sin vintervila.

– Under vintermånaderna arbetar vi mest med träd- och buskbeskärning och röjer en hel del sly, konstaterar Oskar Berg.

För två år sedan startade han Berg och landskap för att få möjlighet att arbeta på precis det hållbara sätt som han vill. Idag har företaget växt och han har mer än tio anställda i snitt över året. Även om de är verksamma över hela Stockholm, så bor flera ur personalstyrkan på Mälaröarna och eftersom eftersom företaget växer söker de ständigt efter rätt personer.

I bagaget har Oskar en gedigen utbildning till landskapsingenjör, många års arbete med skötsel av parker och grönområden och en stark vilja att skapa ett företag som borgar för kvalitet och långsiktigt tänkande. Kompetent och motiverad personal som har sysselsättning hela året, konkurrenskraftiga priser och hållbarhetsfokus är viktiga prioriteringar för honom.

– Vi rensar ogräs med hetvatten, klipper häckar med elsax och använder så mycket handkraft som möjligt, vilket gör att vi värnar både om miljön och de anställdas arbetsmiljö, poängterar Oskar och berättar att företaget erbjuder allt från planering till genomförande och skötsel av grönområden.

Ambitionen är att vara en pålitlig partner för föreningar, fastighetsbolag och andra som vill ha kompetent personal som tar hand om utemiljön.

– Jag kan se när vi tar över skötseln av ett område om man har tänkt på framtiden när man beskurit träd och buskar. Resultaten märks inte förrän långt efteråt, men de är väldigt avgörande för hur inbjudande miljön upplevs.

Berg & Landskap

Stenhamra

073-508 36 30 

info@bergochlandskap.se

Läs också