Han drömde om en vänlig småstad

För drygt trettio år sedan var Mälaröarnas nyheter på plats och bevakade när Ekerö centrum invigdes. Det var ”festligt och folkligt”  och många av dåtidens underhållningsstjärnor var på plats. Det var även centrumets skapare Ralph Erskine som berättade om sin vision kring att skapa en gammaldags småstad.    

Mellan åren 1983 och 1991 byggdes Ekerö centrum i etapper och 1991 stod det helt klart. Under invigningen gick Mälaröborna man ur huse  och de fick njuta av både Kikki Danielssons sång, Helmer Bryds (alias Gunnar Svenssons, reds. anm.) musik, Clownen Mannes tokerier och Boppers svängiga låtar.

Allt dokumenterades av Mälaörarnas nyheter på två och ett halvt uppslag och där beskrevs bland annat hur det myllrade av människor under invigningen: ”… mitt i det värsta omloppet syntes centrumets maestro själv, Ralph Erskine, belåtet mysande med händerna i fickorna, den världsberömde arkitektens eget lilla signum.

– Det börjar redan fungera som en gammaldags småstad, trånga gränder, mycket folk och integration, menade han. Det är ett av de bästa projekt jag gjort. Jag misströstade ibland, men slutresultatet blev bra. Nu återstår bara kompletteringar”, kunde man läsa.

I en lång intervju berättar han om hur han velat återskapa den välfungerande samhällsstrukturen med smala gränder, affärer och bostäder, som finns i de gamla städerna. Han ville skapa ett ”mänskligare och vänligare” samhälle och han beskrev hur han valt ett formspråk som är inspirerat av medeltiden. Att centrumet ligger precis vid Tappströmskanalen var tänkt att uttrycka hur det är en centralort, som ligger där vattenväg och landsväg möts.

Den krassa ekonomiska verkligheten tvingade dock Ralph Erskine till en del kompromisser. Den första etappen av centrumet byggdes i tegel, men sedan tvingades arkitekten att acceptera betong som byggmaterial. För att skapa en helhetskänsla mellan huskropparna räfflade han den dock och lät den bli tegelröd.

”– Området skall fungera som ett musikstycke, en symfoni. Det skall vara en helhet men det skall också finnas varianter inom helheten”, förklarade han.

Den svarta färgen som återfinns här och var menar han finns där för att ge en känsla av småskalighet. Detta för att inte byggnaderna skulle se stora och klumpiga ut då han tvingats exploatera hårdare än vad han ville.

Idag, 30 år senare, är centrumet sig ganska likt jämfört med hur det såg ut till en början.

– Jag har haft min verksamhet här sedan 2005 och jag tycker att det har varit fantastiskt trivsamt. Framförallt är det otroligt trevliga kunder och god stämning bland butiksägarna, konstaterar Thorbjörn Rönnlund, Din syn och även ordförande i Ekerö centrumförening.

Något större firande har inte centrumföreningen eller förvaltaren planerat med anledning av smittläget i samhället, men i samband med sitt trettioårsjubileum står dock centrumet inför en stor förändring. Utbyggnadsplaner har pågått till och från under många år och i dagarna fattar kommunstyrelsen beslut om hur man ska gå vidare med dessa. Läs mer om detta på sid ?? i detta nummer.

LO BÄCKLINDER

Läs också