Han larmar men får inget svar

Rune Frisén har i flera år skrivit till kommunen om att barnen på Stenhamra förskola måste få en bättre miljö att vistas i. Han har ännu inte fått något skriftligt svar.

– Det handlar om en miljövåldtäkt av barnen, skriver Rune Frisén.

Rune Frisén har i flera skrivelser, främst till kommunstyrelsen och dess ordförande, påpekat ”…den uppenbara hälsorisken för barnen i Stenhamra förskola till följd av luftföroreningar, buller från direkt intilliggande trafik med mera, vid vistelse intill en mycket trafikerad väg.”

Så skrev Rune Frisén i mitten av juli i år, den senaste i raden av skrivelser. 

Men han slog larm om miljöproblemen vid förskolan redan i slutet av april 2017. Då hade kommunen, enligt Friséns skrivelse, precis byggt en ny förskola i Stenhamra. Den hade byggts närmare den hårt trafikerade Stenhamravägen än den tidigare byggnaden. Det enda som skärmade av barnens lekområde och vägen var ett öppet stålstängsel.

Med tanke på luftföroreningarna från vägen rekommenderade Rune Frisén kommunen att snarast bygga en ny förskola i ett hälsomässigt betydligt bättre läge. Och i väntan på detta borde kommunen bygga ett högt bullerdämpande plank mot vägen. 

Rune Frisén, som tidigare jobbat på Naturvårdsverket och bott i Stenhamra i många år, har hela tiden betonat den farliga miljö som barnen vistas i. Han framhåller att det är vetenskapligt väl dokumenterat att de miljöföroreningar som det här är fråga om kan leda till att barnens hjärnutveckling och intelligens påverkas negativt.

Men de undersökningar som gjorts visar inte på buller, enligt Carl Gustav Pfeiffer, Moderaternas politiske sekreterare i Ekerö kommun.

–Trafikbullerutredningar har gjorts, både 2017 och 2020. Större delen av förskolegården utsätts inte för buller och gården har även utökats i förhållande till när förskolepaviljongerna byggdes, skriver han i ett mejl till MN. 

Rune Frisén anser att utredningarna inte visar hela sanningen.

– Jag håller med om att en del av förskolegården inte utsätts för starkt buller men det gör den delen som vetter mot Stenhamravägen. Det märkliga är ju att man fortfarande inte har satt upp ett bullerplank, säger Rune Frisén, som påpekar att utredningarna genomfördes efter hans skrivelser.

Rune Frisén förväntade sig att kommunen skulle svara på hans första skrivelse men det kom aldrig. Inte heller kom det någon reaktion när han i sin andra skrivelse, i oktober 2017, skrev att kommunen ansvarar för en ”…kontinuerlig miljövåldtäkt på barnen”.

Efter att inte hört eller läst något från kommunen vände sig Rune Frisén till Mälaröarnas Nyheter. 

Nu kan vi berätta att det finns planer för förskolans byggnad.

Johannes Pålsson, förvaltningschef på kommunens barn och utbildningsförvaltning, skriver i ett mejl att den nuvarande byggnaden är en tillfällig lokal.

– Planering pågår för att kunna flytta till andra lokaler som beräknas klara inom ett par år, fortsätter han i mejlet.

Och Carl Gustav Pfeiffer har ytterligare fakta. Han berättar att kommunen jobbar med en ny detaljplan för två nya förskolor i centrala Stenhamra.

Under september till oktober 2022 ska denna ut på granskning. För båda dessa nya förskolor planeras byggstart i augusti 2023. Verksamheten kan påbörjas under hösten 2024. 

– En förutsättning för detta är dock att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Den ena förskolan ligger på grönytan mellan Stenhamravägen och Borgenparken (8 avdelningar) och den andra på den så kallade Solbackstomten, alltså mellan Solbackavägen och Uppgårdsskolan, skriver Carl Gustav Pfeiffer i ett mejl. 

Men Rune Frisén är besviken över att han fortfarande inte har fått något svar från kommunen på de skrivelser han lämnat in. 

– Jag har ju sett hur de har registrerats så jag förstår inte varför kommunen inte bekräftat att den tagit emot skrivelserna, säger Rune Frisén.

Han har träffat Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, som beklagade att Rune Frisén inte hade fått något skriftligt svar från kommunen. Men han lovade ett sådant eftersom ärendet nu ligger på hans bord.

Rune Frisén igen:

– Det enda som varit glädjande och positivt för mig är att gruppledaren i Miljöpartiet, Ulrika Sandin, lämnat in en interpellation om luftkvalitet vid förskolor till ordförande Reuterskiöld (dåvarande ordförande i kommunstyrelsen, red anmärkning). Hon hänvisar till mina skrivelser och noterar att jag inte fått några svar.

Carl Gustav Pfeiffer skriver i ett mejl att  kommunstyrelsens kansli har fått in flera skrivelser (slutet på 2017, slutet på 2018 och 2020) från Rune Frisén.

Men varför han inte har fått någon bekräftelse på att skrivelserna, inte minst den äldsta, från 2017, har kommit in vet inte Carl Gustav Pfeiffer.

– Vår ambition är ju så klart att svara på inkomna brev och skrivelser så snabbt som möjligt. Men vad jag kunnat se har kommunen under 2017 inte skickat ett svar på Rune Friséns skrivelser, trots att ärendet behandlades av Miljö- och hälsa. Varför inget svar utgått kan jag tyvärr inte svara på eftersom det var många år sedan, skriver Carl Gustav Pfeiffer.

TONY GYLLENRAM

Läs också