Här tar kommunens ansvar slut

Vägföreningarnas vara eller icke vara är en fråga som diskuterats flitigt på Mälaröarna genom åren. Nu har frågan aktualiseras på nytt av en motion och på vägar där kommunens vägansvar tar slut har vägskyltar satts upp.

– Vi vill tydliggöra hur absurt många vägar det handlar om, säger Alexander Lind af Hageby, kommunfullmäktigeledamot Liberalerna Ekerö.

Mälaröarnas nyheter har tidigare skrivit om att flera politiska partier anser att kommunen borde ta över vägföreningens ansvar men att även föreningarna själva vill få kommunen att ta över driften. Nu har Liberalerna i Ekerö tagit stafettpinnen i frågan och lagt en motion till kommunfullmäktige om att Närlunda och Stockby vägföreningar bör kommunaliseras. I samband med detta har de också satt upp vägskyltar för att markera vilka vägar det handlar om.

– Vi vill tydliggöra problemet, eftersom många tror att det är kommunala vägar de åker på, men faktum är att vi inte kan åka till varken skolor eller vård- och omsorgsboenden eller ens kommunhuset utan att åka på privata vägar, säger Alexander Lind af Hageby.

Det huvudsakliga argumentet för att kommunen ska överta ansvaret är att det enligt plan- och bygglagen är kommunens ansvar att sköta vägarna i detaljplanerat område och att det bara i undantagsfall ska lösas på annat sätt.

– På Ekerö lever sådana lösningar kvar sedan 70-talet då stora delar var småstugeområden.

Ekeröalliansens har sedan tidigare lovat att frågan ska utredas under mandatperioden, men Alexander Lind af Hageby menar en sådan utredning är poänglös eftersom frågan redan är utredd fyra gånger tidigare och att utredningarna varje gång kommit fram till att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för vägarna inom tätorterna.

– Det är bortkastade pengar, utredningens enda syfte är att skjuta frågan på framtiden, säger Alexander Lind af Hageby innan han avslutar:

– Det är inte om man ska göra det, utan hur man ska göra det som behöver utredas.

HELEN BJURBERG

Läs också