Hästarna är vägen till bättre hälsa

Nu har Stall Kungsgården vid Drottningholms slott slagit upp portarna.

Här har Stiftelsen Hippo-campus skapat en unik miljö med hästen som hälsoresurs för barn och unga med funktionsnedsättningar eller som av andra skäl behöver stöd. Elevhälsan i kommunen har startat ett pilotprojekt i samarbete med stiftelsen för elever som behöver stöd att kunna närma sig skolan igen.

– Det känns fantastiskt att kunna erbjuda en specialdesignad miljö för mötet mellan häst och människa, där terapi, lärande och meningsfull aktivitet kan samspela, säger Pia Tillberg legitimerad fysioterapeut, certifierad i hästunderstödda insatser och verksamhetsansvarig vid Stall Kungsgården.

Etableringen har sin bakgrund i den professionella verksamhet med hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning som Stiftelsen Hippocampus bedrivit sedan 1995. Investeringen på 10 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad av gården har möjliggjorts genom bidrag av Allmänna arvsfonden, stiftelser, företag och enskilda givare.

– Med satsningen har Stiftelsen Hippocampus skapat en unik mötesplats för hästunderstödd verksamhet, forskning och utvecklingsarbete, säger Olof Karlander ordförande Stiftelsen Hippocampus.

Att tillsammans med skola och elevhälsa kunna hjälpa elever med omfattande skolfrånvaro att kunna få en fungerande skolsituation är ett prioriterat område för stiftelsen. Under våren har den centrala elevhälsa inom Ekerö kommun initierat ett pilotprojekt ”Skolnärmande via häst- och stallaktivitet” vid Stall Kungsgården.

– Vi är glada att kunna möta behovet av en tillgänglig, alternativ och motiverande fysisk och social lärmiljö i ändamålsenliga lokaler utanför den ordinarie skolan, säger Christina Risshytt-Collman marknadsansvarig vid Stall Kungsgården.

Stiftelsen Hippocampus bildades 1995 och står under tillsyn av länsstyrelsen. Verksamheten bedrivs i form av hästunderstödda insatser och aktiviteter, utvecklingsprojekt, utbildning samt kunskapsspridning. Stiftelsen Hippocampus är huvudman för Stall Kungsgården.

Läs också