Hindrad votering på KF:s möte

Hindrad votering på KF:s möte

På fullmäktiges möte föll ordförandeklubban så snabbt att ledamötenas möjlighet att yttra sig var omöjlig.

När Sverigedemokraternas (SD) motion om att kommunen årligen ska upprätta ett invandrings- och integrationspolitiskt bokslut skulle beslutas om, föll kommunfullmäktiges ordförande Peter Carpelan (M) klubba med en knapp sekunds mellanrum, efter att han ställt frågan om beslut kunde tas.

Votering begärdes av Carl Ståhle (MP) 1,5 sekunder efter ordförandes fråga, men då var det för sent enligt Peter Carpelan. Han sa att ledamöterna måste vara snabbare om de ska begära votering. I detta fall fanns det dock inte en chans att hinna.

Bör du inte ha en lucka på åtminstone ett par sekunder före klubban faller i bordet?

– Vad gäller klubbslag i fullmäktige så försöker jag alltid läsa av fullmäktiges ledamöter innan klubbslag om någon vill säga något eller till exempel begära votering. Vanligtvis brukar det gå att bedöma utifrån kroppsspråk och andra signaler att någon vill begära votering redan innan någon ledamot ropar något. I detta fall kunde jag inte se eller höra något sådant och efter min fråga föll klubbslaget.Därefter ropade Carl Ståhle ”votering” men min bedömning var att det då var för sent, eftersom klubbslaget formellt befäster fullmäktiges beslut. Carl Ståhle hade synpunkter på detta men han har ofta invändningar om formalia, men har också för vana att alltid ha fel. Så också nu, enligt mitt förmenande, svarar Peter Carpelan.

SD skulle avstå från vidare omröstning om deras yrkande föll. Ekeröalliansen hade en röst mindre vilket innebar att oppositionens förslag att avslå motionen vid en votering, hade vunnit.

– Detta vet Peter Carpelan, han kan räkna. Ändå säger han att Ekeröalliansens förslag om att motionen var behandlad, vann.

– Redan där är han odemokratisk då han tar själva beslutet, som inte är hans att ta. Jag tycker att han är en bra ordförande i många fall. Han håller sig hyfsat till formalia och är bland annat bra på att hålla tempo i kommunfullmäktigeprocessen. Men han har inte demokratin i åtanke när han inte tillåter votering med motiveringen att man inte hann, kommenterar Carl Ståhle.

EWA LINNROS

Läs också