Höjd avfallstaxa slår hårt

Höjd avfallstaxa slår hårt

Kommunens nya avfallstaxa innebär en kraftig höjning för större sopkärl för villa- och sommarhusägare. Flerbostadshus drabbas dock inte.

För en villa kostar nu ett 370 liters kärl med varannan veckas hämtning 5 890 kronor om året, vilket är en höjning med 40 procent. Har man ett kärl på 240 liter blir kostnaden 2 960 kronor per år, vilket är en ökning med 18 procent.  

För dem som har ett kärl på 140 liter har taxan däremot sänkts med 53 procent och kostar 360 kronor per år. Även för sommarhusabonnemang med större kärl har taxan ökats med i princip samma procentsatser som för villaägare. Flerbostadshus berörs däremot inte.

Den kraftiga höjningen för villa- och sommarhusägare med ett stort kärl, har väckt många reaktioner i Facebookgrupper samt i mail och telefonsamtal till redaktionen.

– Ekerö kommun verkar hysa någon slags agg mot barnfamiljer i villa. Man chockhöjer taxan för större sopkärl. Inte generellt i kommunen, utan bara för privata hushåll, det vill säga villor och sommarstugor. Flerbostadshus drabbas inte. Motivet sägs vara att det slängs för mycket som kan återvinnas i sopkärlen. Men har kommunen belägg för att villaägare slänger mer återvinningsbart i sopkärlen än vad som görs i flerbostadshus? Och även om man har det, är det rätt att straffa samtliga hushåll för det några villaägare gör?, kommenterar Svante Bengtsson som är en av dem som reagerat på den nya avfallstaxan.

– Taxan för 240 och 370 liters kärl höjs enligt den linje som kommunen haft för miljöstyrning sedan 2017. Styrningen syftar till att skapa ett incitament för abonnenterna att skaffa sig ett mindre kärl och därmed också källsortera sitt avfall. Det är riktigt att taxan för flerbostadshus i nuläget inte påverkas, men planen är att det ska införas en differentiering även där. Men kommunen har valt att göra förändringarna stegvis, istället för att ändra allt på en gång, säger Tomas Öhman, avfallsingenjör, Ekerö kommun.

Slänger villaägare mer återvinningsbara sopor än de som bor i flerbostadshus?

 – Man kan inte säga att villaägare slänger mer förpackningar i sopkärlen, men de utgör den största andelen av avfallslämnare, så därför börjar vi där. Hushållen i flerbostadshus kan också vara något svårare att nå med ekonomiska incitament då sopavgiften inkluderas i deras hyresavgift, svarar Tomas Öhman och berättar att analyser av invånarnas innehåll i sopkärlen, visar att cirka 70 volymprocent består av förpackningar.

– Om bara dessa sorterades ut skulle de flesta kunna använda de minsta sopkärlen. Vi har flera exempel på detta. Det är egentligen inte exempelvis blöjor som utgör problemet, utan det är fortfarande den stora volymen förpackningar som generellt gör att även familjer med småbarn eller äldre barn för den delen, måste ha ett stort kärl, säger Tomas Öhman.

Intresset för att byta kärlstorlek har varit så stort att det kan ta tid innan beställningen blir utförd. Men även om ett mindre kärl inte levererats, betalar man den nya taxan. För den som bytt till större kärl, kommer taxan börja gälla först när kärlet levererats.

EWA LINNROS

Läs också