Höjd hyra för äldre på boenden

I höst ändras hyressättningen på kommunens särskilda boenden för äldre. Under en femårsperiod höjs hyran för vissa boende med 39 procent. Öpartiet är starkt kritiska till den nya hyressättningen. 

I höst börjar en ny hyresmodell gälla på kommunens tre särskilda boenden för äldre. Syftet med modellen är att få rättvisa hyror på skälig hyresnivå, enligt Hien Duong, verksamhetschef för äldreomsorgen i Ekerö kommun.

– Förut har hyresgästerna betalat olika hög hyra för likvärdiga lägenheter. Det var inte helt rättvist och därför införs en ny modell som visar vad som ingår i hyran och hur den är beräknad, säger hon. 

Den nya modellen är en trappstegsmodell där hyran ökar successivt över tid. Över en fyraårsperiod har hela den nya hyreshöjningen slagit igenom. De flesta hyresgäster på de särskilda boendena berörs av höjningen men i olika grad. 

– Hyran höjs med mellan 100 kronor och 2 495 kronor per månad. Lägenhetens bruksvärde avgör hur stor höjningen blir. Det är inte exakta hyror rakt av. I genomsnitt höjs hyran med 13 procent och som mest med 39 procent. 

Kommer alla ha råd att betala en högre hyra? 

– Vi tror att alla kommer ha råd att bo kvar. För den som behöver finns olika trygghetssystem där man kan söka stöd och bidrag. Om någon behöver hjälp med ansökningar kan vi hjälpa till. 

Hittills har i princip alla hyresgästerna accepterat höjningen. Endast någon enstaka person har motsatt sig den. Accepteras inte höjningen blir det en tvist med kommunen. 

– Om hyresgästen motsätter sig hyran avser kommunen att ansöka hos hyresnämnden att få hyressättningen prövad.

Hur påverkar höjningen de äldres levnadsstandard? 

– Det ska inte påverka alls. Andra kostnader kan sänkas så att de äldre inte märker av höjningen. Det har aldrig hänt att någon äldre person i kommunen blivit vräkt för att man inte kunnat betala hyran, säger Hien Duong.

Öpartiet är starkt kritiska till hyreshöjningen. De reserverade sig mot beslutet om höjningen när det togs för några år sedan och inkom också med en skriftlig reservation när ärendet var uppe för beslut i nämnden

– Vi har sagt nej till det här sättet att beräkna hyran på. Höjningen beror bland annat på att man lägger in hjälpmedel, till exempel specialsängar och liftar, samt gemensamma utrymmen i hyressättningen. Vi ställer oss också frågande till att bruksvärdet påverkar. De boende har ju inte själva beställt vilka material som äldreboendena ska byggas i, säger Desirée Björk (Ö).

Även om alla, enligt socialtjänstlagen, är garanterade ett förbehållsbelopp är det ett merjobb att behöva söka bidrag.  

– De äldre har bott och betalat skatt under många år. Ekerö kommun är så pass rik att vi borde kunna låta våra äldre slippa dessa kostnader. Dessutom betalar den som bor kvar hemma inte extra för  hjälpmedel som behövs.

 Desirée Björk är också kritisk till informationen som gått ut till hyresgästerna.

– Man har inte riktigt berättat vad det är som faktiskt gäller och människor blir lurade. Hur ska man kunna säga nej till höjningen när det då drivs till hyresnämnden?

På socialnämndens sammanträde i början på året fick socialnämnden information om att de som sa nej till hyreshöjningen skulle få ha kvar sin gamla hyra tills lägenheten blev ledig, enligt Desirée Björk.

– Men nu visar det sig att det inte gäller. Dessutom har boende från det tidigare Färingsöhemmet ett avtal som säger att de inte ska behöva få någon hyreshöjning så länge de lever, i och med flytten till Söderströmsgården. På socialnämndens möte förra veckan frågade jag om de skulle omfattas av avtalet, och det skulle de, men inget svar gavs om i vilken omfattning. Detta måste betraktas som avtalsbrott.

Förvaltningen vill ha svar av samtliga 196 hyresgästerna senast den sista juli. Den nya hyresmodellen börjar gälla första september.

ANGELICA BERG

Läs också