Höjd skatt föreslår Mittenstyret

För Mälarö-borna väntar högre skatt, besparingar, kortare öppettider på biblioteket och högre inträde till simhallen om Mittenstyrets budget går igenom.

– Det är supertufft för alla kommuner, säger Hanna Svensson (S). 

Årets budget, ett samarbete mellan partierna S, KD, L, C och MP i Mittenstyret, är tuff. Det väntar såväl höjd skatt och besparingar som mindre pengar till alla nämnder. Det är inte satsningarnas år, konstaterar Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är inte ett drömläge. Som nytt styre skulle vi helst vilja komma in och satsa men det går inte. Vi gick mot ett underskott på 150 miljoner som vi behöver hantera. Det är supertufft för alla kommuner, säger Hanna Svensson. 

I Mittenstyrets budget förslås bland annat höjd skatt. En nödvändighet, enligt Hanna Svensson. 

– Vi höjer inte skatten för skoj skull men om vi inte gör det behöver vi dra ner på verksamhet som inte är lagstadgad, såsom fritidsgårdar eller skolbibliotek. För en medelinkomsttagare handlar skattehöjningen om cirka 100 kronor per månad.

Ett annat förslag i budgeten är att skolpengen inte räknas upp så pass mycket att den täcker ökade lönekostnader för skolpersonal.  

– Det innebär ju konkret en försämring för skolorna och det kan påverka på olika sätt.

För Mälaröborna väntar också kortare öppettider på biblioteket och högre inträde till simhallen om budgeten går igenom. 

– Biblioteket kommer inte kunna ha samma öppettider som idag men hur det ska se ut får vi återkomma med. Kostnaderna för simhallen har också stigit sedan den byggdes. Därför behöver inträdet höjas med 10 procent. För besökarna är det inte så mycket men det gör stor skillnad i intäkt för kommunen. 

Budgeten är tuff men Hanna hoppas att kommuninvånarna inte kommer att uppleva att kvaliteten på kommunens verksamheter försämras. 

– Vi har diskuterat och vänt på varenda krona för att göra det bästa av situationen. Vi låser också våra egna arvoden, tar bort julbordet för politiker och mackor på våra möten. Det är inte stora pengar men vi försöker hitta alla kronor vi kan. 

På kommunfullmäktige den 20 november fattas beslut om budgeten. 

ANGELICA BERG

 

Förhastat höja skatten tycker Moderaterna

Det moderata oppositionsrådet Johan Elfver är kritisk till Mittenstyrets förslag om skattehöjning. Det är nu kommunens sparade medel bör användas, tycker han. 

Att Mittenstyret vill höja den kommunala skatten är förhastat och ogenomtänkt, tycker Johan Elfver (M), oppositionsråd. 

– Att föreslå skattehöjningar efter fyra månaders styre är inte att ta ansvar, tycker han. 

När ekonomin är ansträngd bör kommunen, precis som privatpersoner, gå igenom sin budget noggrant, se vilka besparingar som kan göras och prioritera. 

– Man måste göra hemläxan först och se över olika alternativ. Det har inte Mittenstyret gjort. Vi är inte heller rädda för att höja skatten om det behövs men det är inte det första man gör. 

Moderaterna vill se fortsatta satsningar på bland annat elevhälsa, digitalisering inom äldreomsorgen och olika insatser för att bryta den ofrivilliga ensamheten. I det moderata budgetförslaget används besparingar och vissa investeringar skjuts på framtiden. 

– Vår budget är i balans. Under alla år med ett borgligt styre har vi byggt upp kommunens finanser. Därför finns rejäla skyddsvallar för att vi ska klara de svåra år som stundar. Vi har styrt genom olika kriser och utmaningar men utan att skicka notan till skattebetalarna. 

Med såväl höjd kommunalskatt som regionskatt samt ökade taxor och avgifter har Moderaterna kommit fram till att en normalfamilj i kommunen kan räkna med en ökad kostnad på 14 000 kronor per år. 

– Det är i svåra tider som kommunens egna kapital ska användas. Om det inte finns något eget kapital kan man inte göra så mycket men vi har det, säger Johan Elfver. 

ANGELICA BERG

Läs också