Höjda hyror att vänta för kommunala lokaler

Kommunens verksamheter uppmanas spara el. Nästa år kan den som hyr lokaler av kommunen räkna med en högre hyra på grund av de stigande elpriserna. 

Kommunen arbetar löpande med att dra ner på elförbrukningen. Den som hyr kommunens lokaler uppmanas bland annat att släcka lampor och hålla dörrar och fönster stängda för att inte släppa ut värme. Kommunen tittar också på olika energisparande åtgärder såsom att tilläggsisolera och dra ner på ventilationen och värme under kvällar och nätter när lokalerna inte används.

– El ingår vanligtvis i lokalhyran och eftersom det är skattepengar är vi väldigt intresserade av att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Vi samarbetar också med kommunens väktare så att de, vid behov, släcker lampor som lämnats tända och stänger fönster som står öppna när de går in i lokaler, säger Cecilia Moar, tillförordnad fastighetschef, Ekerö kommun.

De stigande elpriserna påverkar inte årets lokalhyror. Nästa år kommer hyrorna däremot att behöva höjas. Hur stor höjningen blir beror på hur mycket elpriset stiger.  

– Det är svårt att veta hur stor höjningen blir ännu. Hyran höjs procentuellt men baseras på vilken energiförbrukning respektive objekt haft historiskt. 

Kommunala verksamheter kommer att kompenseras för ökade internhyror. 

– Privata skolaktörer ersätts via skolpengen och i ersättningen ingår lokalbidrag. Lokalbidraget baseras på kommunens internhyra per verksamhet, fördelat per barn/elev i verksamheten.

Ishallarna är en av de kommunala lokaler som förbrukar mest el. 

– Vi har räknat på vad en veckas förbrukning kostar under våren. Även innan elpriserna höjts så är det stora summor, säger Anneli Westerlund, kultur- och fritidsförvaltningen.

 För att spara el kan värmen i Allhallen behöva sänkas.

– Allhallen är en varm ishall så det är också bra för isen med en lägre temperatur. Den andra ishallen på Ekerö har redan låg temperatur. Vi sparar också el genom att fotbollsplanerna bara är belysta när det är aktivitet. Lösningar för att sänka elkostnaderna gör vi i samarbete med fastighetens tjänstemän som står som fastighetsägare. 

Barn- och ungdomsföreningar som hyr kommunens lokaler har nolltaxa, det vill säga de betalar ingen hyra. Därför kommer den verksamheten troligen inte att påverkas av eventuella hyreshöjningarna. 

– Blir det kraftiga hyreshöjningar får vi ta upp ett ärende till politikerna då våra taxor är politiskt beslutade.

Det är ännu inga föreningar som hört av sig till kommunen med oro för de höjda elpriserna.

–  Kultur- och fritidsförvaltningen har idag ett bidrag som föreningar kan söka för anläggningsstöd. Det bidraget kan sökas om lokalen är tillgänglig för allmänheten. Potten för bidraget fördelas lika till de som sökt och är berättigade.

 Kultur- och fritidsförvaltningen tar elprishöjningar på allvar.

– Vi behöver sätta oss och titta på det här ordentligt för att se vilka åtgärder vi kan göra för att hålla elkostnaderna nere utan att det drabbar föreningslivet. Det här händer nu, säger Anneli Westerlund.

ANGELICA BERG

Kommunens verksamheter uppmanas spara el. Nästa år kan den som hyr lokaler av kommunen räkna med en högre hyra på grund av de stigande elpriserna. 

Stefan Holm, klubbchef Mälarö hockeyförening

– Det stigande elpriset påverkar tyvärr alla delar av samhället och vi ser en oro att detta ska drabba oss då vi har två ishallar som är dyra i drift. Tyvärr så är inte Ekerö kommuns ishallar de mest energieffektiva på grund av ålder och skick på utrustningen. I dagsläget så har vi inte fått någon information från Ekerö kommun om detta, men om elpriser drastiskt ökar så kommer det nog bli någon sorts förändring. 

– Ekerö kommun och tjänstemännen gör ett bra arbete med att få ihop budgeten i våra anläggningar med förhållandevis låga avgifter om man ser till Stockholm i övrigt. Vi har en mycket bra dialog med kommunens tjänstemän om våra anläggningar, men är det så att elpriserna skenar och man bestämmer sig för att stänga ner någon ishall på Mälaröarna så kommer det få kritiska konsekvenser för vår verksamhet. Att barn och ungdomar inte får träna eller spela matcher blir det i sin tur en stor förlust både folkhälsomässigt och ekonomiskt. Mälarö hockeyförening hyr i dagsläget istider och förråd av Ekerö kommun.      

Mälarö SOK styrelsen 

– Det är främst vår verksamhet inom längdskidåkning och skidskytte som kan komma att drabbas av höga elpriser i vinter. För att kunna erbjuda rolig träning kommer vi troligen att behöva förlita oss på att vi, liksom tidigare vintrar, kan använda konstsnöanläggningen vid Ekebyhovsbacken. Om vi inte lyckas lösa det så får vi svårare att behålla alla barn som börjat träna skidor de senaste åren. 

– Att tillverka konstsnö är dock en energikrävande process, där ett högre elpris såklart blir väldigt kostsamt. Vi i klubben för en dialog med entreprenören som driver Ekebyhovsbacken  samt med kommunen  för att se vilka lösningar vi kan hitta, för att, om möjligt, kunna få till konstsnöspåret för säsongen 2022-23.     

Läs också