Höjda hyror hos Ekerö bostäder

Ekerö bostäder höjer hyrorna med 4,95 procent från årsskiftet. Det är nu klart efter långa förhandlingar med Hyresgästföreningen. 

Nu har Ekerö bostäder och Hyresgästföreningen förhandlat färdigt om årets hyreshöjningar. Alla hyror höjs med 4,95 procent Höjningen gäller retroaktivt från den första januari i år. 

– Allt i samhället har blivit jättemycket dyrare. El och byggkostnader har dragit iväg och räntorna har ökat oerhört kraftigt. Så vi, som alla andra bostadsbolag, måste höja hyrorna, säger Ann Söderström, VD Ekerö bostäder. 

Hyresförhandlingarna på-

börjades redan under hösten och har dragit ut på tiden. I december stod parterna långt ifrån varandra och ärendet överlämnades därför till Hyresmarknadskommittén för medling. 

– Vi har varit överens om vilka parametrar vi ska förhandla om, men vi stod långt ifrån varandra gällande tolkningen. Även om förhandlingarna har varit långa har de genomförts i mycket god anda.

 Ekerö bostäder är nöjda med såväl förhandlingen som resultatet. 

– Vi hade ett annat yrkande, men samtidigt ska det vara rimligt för både hyresgäster och fastighetsägare. 

 De har ännu inte fått några reaktioner från hyresgäster. Men att hyrorna skulle höjas var nog de flesta medvetna om, tror hon. 

– Jag tror att många har följt diskussionerna i media om väntade hyreshöjningar.

Kommer alla hyresgäster att klara av den ökade hyran? 

– Jag tror säkert att det kommer att bli lite tufft för vissa. Vi befinner oss i ett läge med hög inflation och ökade priser. Alla påverkas av det som sker. 

ANGELICA BERG

Läs också