Höjda taxor för vatten och avlopp

Taxan för vatten och avlopp höjdes rejält efter nyår. Orsaken: skenande elpriser. Men om elsituationen inte blir så kritisk som befarat kan det finnas  anledning att se över taxan igen, säger Johan Elfver.  

Efter nyår höjdes taxan för vatten och avlopp i kommunen. Anläggningstaxan höjs med 4 procent och brukningstaxan med 15 procent. Höjningen är tråkig men nödvändig, enligt Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Det är inte en önskvärd situation att behöva höja så mycket, men reningsverk och pumpar är energikrävande. Alla människor påverkas av elpriserna och utifrån beräkningarna skulle vi egentligen ha behövt höja brukningstaxan till 39 procent. Men vi har ett ekonomiskt överskott som vi kan använda oss av. Därför har vi inte behövt höja ännu mer.

När beslutet om den höjda taxan togs var elsituationen kritisk. Om prognosen för elen visar sig inte vara så allvarlig som befarat kan det finnas skäl att se över taxan igen.

– Visar det sig att vi höjt för mycket kan det vara anledning att se över taxan igen. Vi måste också kunna ändra åt andra hållet om det behövs.

Vissa andra kommuner, också anslutna till Roslagsvatten, har gjort mindre avgiftshöjningar. Vallentuna, Waxholm och Knivsta har höjt brukningstaxan 5 procent – med reservation för att den eventuellt behöver höjas mer under året.

– Det är stor skillnad på 5 och 15 procent och den bedömningen har respektive medlemskommun gjort. Jag vet faktiskt inte varför de inte behövt höja mer. Stockholm vatten höjde brukningsavgiften med 25 procent för att ge ett annat perspektiv. Vår höjning ligger ungefär i genomsnitt.  

De nya höjda taxorna slog igenom efter nyår. Ändrade taxor ska informeras om tydligt på kommunens hemsida. Där bör också finns en länk till mer information. Om någon har missat ändringarna och därför blir förvånad när räkningen kommer så är det olyckligt, tycker Johan Elfver.

– Jag förstår om man blir förvånad och irriterad om man inte vet varför det blir sådan höjning. Men vi måste höja för att klara ekonomin. Styrelsen för Ekerö vatten har uppdraget att hela tiden följa kostnadsutvecklingen och justera priserna när förutsättningarna ändras till det bättre, säger Johan Elfver. 

ANGELICA BERG

Läs också