Höjt arvode till vägföreningens ordförande

Närlunda vägförenings ordförande får ett höjt arvode, från 60 000 kronor till 180 000 kronor per år. Det beslutades på föreningens årsmöte. Men medlemmar är kritiska.  

Närlunda vägförening ansvarar för vägar och grönområden runtom i Ekerö tätort. Uppåt 3 000 hushåll är anslutna och föreningen är en av Sveriges största vägföreningar. Föreningen finansieras genom avgifter från de anslutna hushållen. För arbetet i föreningen debiterar styrelsens ordförande en timersättning samt ett årligt arvode. Under vägföreningens årsmöte i mitten av november annonserandes under mötet ett nytt förslag: Att ordförandens arvode ska höjas, från 60 000 kronor till 180 000 kronor. Roger Fransson, medlem samt tidigare revisor för vägföreningen, blev förvånad. 

– Förslaget fanns inte på mötesagendan. Det hade inte annonserats i förväg utan presenterades under årsmötet. Förslaget visades inte ens på bild utan bara lästes upp. Jag blev väldigt förvånad, säger Roger Fransson. 

Även medlemmar på årsmötet reagerade på förslaget, berättar Roger. Om fler medlemmar i vägföreningen känt till att det skulle röstas om höjt arvode skulle troligen fler ha kommit till mötet, tror Roger Fransson. Förslaget röstades igenom.

– Även styrelsen deltog i röstningen trots att de är i jävsituation. De röstar alltså om att höja sitt eget arvode. Att inte fler medlemmar kommer till årsmötet är ett stort problem. Det är så få som deltar i röstningen. 

Oavsett om en höjning är befogad eller inte ska ett sådant beslut inte fattas på det sättet, tycker Roger Fransson. 

– Det är mycket pengar det handlar om. Det uppfattades både skumt och kuppartat. Medlemmarna ska veta hur deras avgifter används, poängterar Roger Fransson.

ANGELICA BERG

 

Omorganisering ligger bakom det höjda arvodet

Ersättningar för arbetet med Närlunda vägföreningar har ändrats. Därför har ordförandens arvode höjts, förklarar ledamoten Ingemar Hertz. Tidsbrist gjorde att förslaget inte presenteras förrän på årsmötet, enligt honom.  

Ordförande i Närlunda vägförening har haft ett grundarvode på 60 000 kronor per år. Utöver grundarvodet har hen haft en timersättning på 395 kronor per timme för arbetet med föreningen. Nu har systemet för ersättning ändrats. Därför höjs grundarvodet till 180 000 kronor, berättar Ingemar Hertz, ledamot i vägföreningens styrelse.

– Det fasta arvodet har höjts för att fler uppgifter ska ingå i arvodet. Vi har också förtydligat vilka uppgifter som ingår. Timersättningen ska endast utgå för arbete utöver ”normala” uppgifter för en ordförande. Det nya systemet kommer troligen innebära att den totala ersättningen för ordföranden blir lägre, tror Ingemar Hertz och säger att ordförandes uppdrag innebär motsvarande mer än en halvtidstjänst 

Att förslaget till höjt arvode presenterades först under årsmötet beror på tidsbrist, enligt Ingemar Hertz. Det tog tid att göra om ersättningssystemet och förtydliga uppdragen. 

– Förslaget borde ha kommit ut innan årsmötet  men vi har inte hunnit det. Vi har gjort en hel del förändringar och vi har arbetat med det på vår fritid. 

Att även medlemmar i styrelsen röstat om förslaget till höjt arvode är inget konstigt, tycker Ingemar Hertz. De röstar i egenskap av föreningsmedlemmar och alla i styrelsen är medlemmar i Närlunda vägförening och därför har rösträtt på årsmötet. 

– Oavsett om man har ett styrelseuppdrag eller inte har alla medlemmar i föreningen rösträtt. Om man däremot sitter i styrelsen utan att vara medlem i föreningen, det vill säga att man bor i ett annat område, har man inte rösträtt. 

Genom att förtydliga de olika uppdragen blir det enklare för föreningens medlemmar att se vad som ingår i olika ersättningar, något som också efterfrågades på förra årsmötet. 

– För oss i styrelsen har det alltid varit tydligt men en del medlemmar har inte upplevt det så. Men nu blir det lättare. 

Var kan man läsa mer om förändringarna och vad som ingår i ordförandens fasta arvode? 

– Om man vill veta mer får man ringa och prata med vägföreningens administratör.  

ANGELICA BERG

Läs också