Holkar till Helgös fåglar

Nu tilldelas Kaggeholms viltvård 20 600 kronor i delfinansiering för projektet “Helgös hundra holkar” ur ”Alvins fond”. 100 stycken artanpassade fågelholkar fördelas gratis till fastigheterna på ön.

Alvins fond med syfte att främja svenskt naturskydd, delar årligen ut pengar till personer och föreningar som bidrar till att vårda och öka kunskapen om skyddsvärda arter. Arter som nu får stöd är: tornseglare, svartvit flugsnappare, ladusvala, sparvuggla och kattuggla.

David Roos som  står bakom Kaggeholms vilt-vård berättar:

– På majoriteten av Helgö förvaltas viltet som helhet med stora som små projekt för balans i naturen åt över hundra samarbetande fastigheter, privata som föreningsägda.

– Rätt utformade holkar på rätt plats är en enkel åtgärd om en art saknar häckningsmöjligheter. Det ger också värde för besökare och uppfyller lagkraven kring viltvård när inventering nu visar att dessa arter minskat.

Alvins fond startade 1934 och delar årligen ut cirka 1 till 2 miljoner kronor till naturskydd över hela landet. Projekten väljs av Birdlife Sverige och Naturskyddsföreningen, där krav ställs på miljövänliga alternativ och dokumentering under genomförandet.

– Bidraget är välkommet då kostnaderna för vilt-

vården är en tung post att bära, särskilt efter pandemin med prisökningar på foder och virke. Att hållbarhetsarbetet premieras är kul då majoriteten av resorna redan utförts med cykel, tillverkning skett med lokalt virke av den 20-årige viltvårdaren Teodor Wilsson och vi uteslutande nyttjat digitala verktyg i projektet. Monteringsstöd fås även av trädgårdsmästaren Jessica Karlsson. Det är kul att utvecklas framåt tillsammans,  säger David Roos.

Projektets första utvärdering sker 2027. 

Läs också