Hopp om lättnader på inkomstkrav

Hopp om lättnader på inkomstkrav

För att få hyreskontrakt hos Ekerö bostäder idag ställs inkomstkrav som många inte klarar av. Men bolagets styrelse har föreslagit en förändring av kraven och beslut tas i mars.

Ekerö bostäders inkomstkrav idag gör det omöjligt många så som ensamstående, pensionärer och unga att kvalificera till en lägenhet inom bolagets bestånd. Kravet är att bruttoårsinkomsten ska uppgå till minst tre gånger årshyresbeloppet. Det innebär att den sökande måste har en ha en månadsinkomst på 24 000 kronor för en lägenhet som kostar 8 000 kronor i månaden. En ganska normal pension ligger idag på omkring 17 000 kronor i månaden, men för många ligger den under.

Ekerö bostäders styrelse tog i juni enhälligt fram ett förslag som innebär att när hyran är betald, ska den sökande ha minst ett nettobelopp kvar per månad i enhetlighet med Kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp. För 2020 är detta belopp för ensamstående vuxen 5 002,00 kronor, för sammanlevande makar eller sambor 8 264 kronor och för hemmavarande barn 3 055 kronor.

Förslaget kom in till kommunen 12 augusti men togs aldrig upp i kommunstyrelsen. Det är ett beslut som kan göra stor skillnad för  många människor, men från att förslaget togs fram i juni, har ärendet ännu inte handlagts.

– När det gäller processen att ta fram beslutet, ser vi att det här är någonting som Ekerö bostäders styrelse ska ta beslut om. Det gäller att ta rätt beslut på rätt ställe, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, i en intervju i tidningens radioprogram.

Inger Andersén (S), socialnämndens ordförande kommenterade:

– Det är ändå kommunen som äger bolaget och ofta när det är förändringar av ekonomiska incitament, måste man ändå ta vissa beslut i kommunfullmäktige. Fanns det en otydlighet i att det verkligen var en fråga som styrelsen själv kunde hantera och inte behövde gå tillbaka till fullmäktige med?

– I det här fallet har det varit en diskussion kring var beslutet ska ligga. Det här har att göra med den ekonomiska styrningen av bolaget och därför bör det ligga hos styrelsen, svarade Adam Reuterskiöld och tillade:

– Det viktiga i det här ärendet är att vi får ett system som fungerar för de allra flesta och samtidigt minimerar risken för ekonomiskt bakslag.

En förbättring av kraven har redan gjorts då det tidigare inkomstkravet gällde enbart inkomst av arbete. Nu får man även tillgodogöra sig inkomst av kapital, studiebidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.

– Pensionärsorganisationer har många gånger varit bekymrade över att det inte går att ställa sig i kö för att pensionen inte räcker till. Det är lite knivigt eftersom många bor i stora hus och skulle kunna sälja huset och på det sättet ha en slant på banken, sa Inger Andersén och fortsatte:

– Det är även problem för ungdomar då det står att man ska ha en fast anställning. Men många ungdomar tjänar bra och har möjlighet att betala hyran,  men byter jobb på olika sätt och har kanske inte en fast anställning. Det är därför viktigt att modernisera ansökningshandlingarna.

Beslut om det nya förslaget gällande inkomstkrav tas den 26 mars av Ekerö bostäders styrelse.

EWA LINNROS

Läs också