Hur stor blir hundrastgården?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Jag har fått information om att man kommer att minska ner ytan till endast 15 platser på parkeringsplatsen vid Waldorfskolan och Drottningholms förskolor. Detta på grund av en inkommen anmälan om att bygglovet inte följs. 

– Det stämmer. Jag har ingen mer information i nuläget.

Är det kommunen som har ansvar för parkeringen och den asfalterade ytan utanför gymet och kaféet i Stenhamra? Gamla bensinmackstomten. Där är fullt med djupa gropar som är en fara för både bilar och människor.

– Ekerö bostäder äger tomten. Jag har pratat med dem om att hantera potthålen. Fastighetschef Claes Vikström kan svara på ytterligare frågor. Bebyggelse i området planeras till 2023 under förutsättning att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Varför uppfylldes inte kravet på att ordna en parkeringsplats till Mälaröhallen i samband med byggnationen av densamma? Det var en förutsättning för att bygglovet skulle gå igenom. 

– Skolpaviljongerna har ett tidsbegränsat bygglov i väntan på att två nya skolor byggs. Att man tillfälligt ger lov att använda ytor, då även för parkeringsplatser och för tillfälliga lokaler är inget konstigt i sig. Det görs i hela Sverige. Att parkeringssituationen i området behöver ses över är kommunen väl medveten om. Därför ser man över befintliga ytor för att tillgängliggöra parkering på kvällar och helger. Utöver det har pengar avsatts i budget för att skapa ytterligare 50 platser i området kring Mälaröhallen. I dagsläget har våra förtroendevalda avsatt medel för att skapa ytterligare parkering på flera platser i kommunen. Var parkeringsplatserna kring Mälaröhallen kommer att hamna vet vi inte. Den frågan tittar man på just nu.

Har den gröna påsen blivit mindre i storlek?

–Gröna påsen har tydliga specificerade mått och volymen ska vara densamma. I slutet på förra året hade vi leveransproblem med gröna påsen och den kan vara så att vi har fått en tillfällig leverans av annan kvalitet. Ekerö kommuns avfallsingenjörer ska träffa Ragnsells denna vecka och bland annat följa upp denna fråga. 

Jag skulle också vilja att ni frågar om den kommande hundrastgården som planeras i anslutning till aktivitetsparken. Varför lägger man så lite resurser på en hundrastgård? Varför inte göra en bra hundrastgård från start, baserat på hur behoven ser ut hos hundägarna och hos hundarna?

– Mellan Träkvistavallen och Ekebyhovsskolan står nu en skate- och pumptrackbana färdig. Här kan du trixa och kicka med skateboard, sparkcykel, inlines och cykel. Den moderna skateanläggningen med tillhörande sittyta är på cirka 2 000 kvadratmeter i betong. Skatedelen består av handrail, quarterpipe, curb och ledge i stål. Intill aktivitetsytan finns en inhängnad med grävmaskiner. Det är för att det planeras för en lekyta för stora och små barn med gungor, klätterställningar och vattenlek. Även de fyrbenta kommer få möjlighet till rörelse då det en bit från aktivitetsytan planeras för en hundrastgård som öppnar under våren. Det här blir en park för alla som vill åka, utforska, ha kul och umgås.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också