Hyresvärden klippte sladden till Johans laddstation

Det tog flera år för honom att få en laddstation för elbil av sin fastighetsvärd. Och när han till slut fått en och införskaffat sig en dyr elbil, då stängdes den av.

– De kom dit och klippte av sladden, säger Johan Hagland.

För fyra år sedan började Johan Hagland fundera på att försöka leva ett lite mer miljövänligt liv. Som en del av det dök idén om att skaffa elbil upp. Han tog kontakt med sitt bostadsbolag Ekerö bostäder för att höra sig för om möjligheter till laddplats hemmavid men Ekerö bostäder svarade att det inte gick.

–Jag fick egentligen ingen förklaring, bara att det inte var möjligt.

Tiden gick och tankarna om elbil fanns kvar hos Johan så när han läste att kommunalrådet på Ekerö uttalat sig om att alla som bor i allmännyttan skulle erbjudas laddplats för elbil tog han ny kontakt med Ekerö bostäder, som nu var villiga att ordna en.

– Efter det gick det ganska fort, säger Johan och förklarar att det innebar att han var tvungen att byta från den varmgarageplats han redan hyrde för 500 kronor i månaden, till en kallplats för 600 kronor, därför att det där redan fanns el för motorvärmare som kunde användas för installationen av laddstationen. Dessutom behövde han betala ytterligare 100 kronor månaden för själva installationen.

Utöver detta var dealen att Johan skulle redovisa elförbrukningen varje månad och sedan betala självkostnadspris för den el han använt.

– Det var vår överenskommelse och jag hade inga problem med den, säger han.

Så han införskaffade en elbil för drygt 500 000 kronor, skrev avtal med Ekerö bostäder och kände sig nöjd över sitt miljömedvetna val. Men lyckan blev kortvarig. Efter cirka sex månader fick han en vattenskada hemma och köket i hans bostad behövde renoveras. I samband med det behövde Ekerö bostäder låna hans el-abonnemang.

– Det märkliga var att istället för att betala samma 2,50 kronor per kilowatt-

timme som jag betalade för el, ersattes  jag med bara 1,30 kronor, säger Johan som tog kontakt med Ekerö bostäder och undrade varför elen var dyrare för honom än för dem.

Men istället för att svara på frågan meddelade Ekerö bostäder att de inte längre kunde erbjuda Johan en laddplats för hans bil.

– De sa inte ens upp avtalet som vi hade, utan skrev bara ett brev och tre månader senare kom en representant från bostadsbolaget och helt sonika klippte av elsladden.

Nu står Johan med en kallplats till sin bil för 200 kronor mer i månaden än den varmplats han hade tidigare och en bil för en halv miljon som han inte längre kan använda. Han har föreslagit för Ekerö bostäder att de ska söka bidrag för installation av laddstation och till och med erbjudit sig att söka åt dem, men han får inte gehör.

– Intresset för en lösning verkar inte finnas.

Claes Vikström, fastighetschef på Ekerö bostäder, svarar via mejl att anledningen till att de avbrutit avtalet är för att de laddstationer som funnits handlat om tillfälliga lösningar för ett fåtal personer.

”Det framkom att lösningarna innebar att Ekerö Bostäder i de fallen skulle klassificeras som elförsäljningsbolag, vilket inte är acceptabelt för vare sig oss, vår styrelse eller vår ägare. Vi upptäckte även att dessa avtal inte hade förhandlats med hyresgästföreningen, vilket var ytterligare en anledning till att avtalen sades upp”. 

Han menar att Ekerö bostäder arbetar hårt med att kunna erbjuda samtliga hyresgäster möjlighet att ladda sina elfordon framöver och att man för närvarande ser över möjligheterna att installera snabbladdplatser i flera av bostadsområdena.

”Planeringen för två snabbladdplatser på Ekebyhovsvägen, som ska vara tillgänglig för alla hyresgäster, är snart klar och förhoppningsvis är den i drift redan under detta år”, skriver Claes Vikström.

HELEN BJURBERG

Läs också