Idéburet partnerskap

Idéburet partnerskap

Arbetet med etablering av nyanlända har sedan starten 2016 utvecklats och behov av samverkan har förändrats. Ekerö pastorat har därför tagit initiativet till att kommunen och pastoratet ska ingå ett avtal om ”Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som sträcker sig över perioden 2020 – 2022.

– För kommunen innebär partnerskapet en möjlighet att medverka till sociala innovationer inom området integration och arbetsmarknad. Partnerskapet kan stimulera och utveckla verksamheter och arbetssätt som tillgodoser samhällsbehov som kommunen annars skulle ha svårt att möta, säger Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun.

– För Ekerö pastorat innebär partnerskapet en långsiktighet som främjar kvalitet och utveckling med människors behov i fokus. Vårt arbete riktar sig främst till utlandsfödda som är i behov av språkträning, introduktion till den svenska arbetsmarknaden eller är i behov av sociala sammanhang och meningsfull sysselsättning för personlig utveckling och för att bli en del av vårt samhälle, säger Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde, Ekerö Pastorat.

Mål med samverkan är bland annat att möjliggöra att nyanlända invånare i kommunen kopplas samman med välkomnande nätverk/mentorskapsprogram i kommunen med etablerade invånare. Också att erbjuda nyanlända kommuninvånare skänkta möbler, husgeråd och kläder, öppna och inkluderande språkfrämjande aktiviteter för målgruppen nyanlända kvinnor samt öppna och inkluderande språkfrämjande aktiviteter för nyanlända familjer.

Läs också