Idrottstält byggs vid Lidl

I takt med att barnantalet i kommunen växer, ökar även efterfrågan på tider i idrottshallarna. Som en tillfällig lösning, planerar därför Ekerö IK för ett idrottstält, på tomten bredvid Lidl på Ekerö.

Efterfrågan på fler idrottsanläggningar och halltider är stor och inom de närmaste åren planerar Ekerö kommun att bygga två nya idrottshallar. Som en akut lösning, tills de nya hallarna är på plats, har Ekerö IK ansökt om bidrag hos kultur- och fritidsnämnden för att bygga ett tillfälligt idrotts-tält på tomten bredvid Lidl på Ekerö.

Nu står det klart att ansökan beviljats och att Ekerö kommun går in med tre miljoner kronor för idrotts- tältet.

– Det kommer innebära att en stor mängd tider frigörs i andra hallar och salar som kommer andra föreningar i kommunen till del. Det är precis den här typen av samarbeten, där alla är vinnare, som vi gärna ser mer av, säger Helena Butén Langlet, (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Richard Markusson, kanslichef på Ekerö IK, berättar att tältet kommer bli grunden till en 40 gånger 20 meter stor tävlings- och träningsyta som ska användas främst för innebandy, badminton, armbrytning och futsal. Det kommer, förutom för deras egen förening, även kunna nyttjas av tolv andra idrottsföreningar kvällstid, men också vara tillgänglig för pensionärsföreningar och skolor vid behov dagtid.

– För oss, precis som för andra, innebär tältet att vi kommer kunna få bort köer och samtidigt kunna erbjuda gynnsammare träningstider till våra barn och unga. Som det är nu är det svårt att få till tider för de yngsta som inte kan träna för sent, men också för föräldrar att hinna hem till de tidigaste tiderna.

Bidraget från kommunen kommer täcka en tredjedel av kostnaden för tältet. Resten av finansieringen kommer från Riksidrottsförbundet och sponsorer. Ekerö IK kommer själva stå för projektering, projektledning, drift och driftskostnader och tältet beräknas vara klart till augusti 2022.

HELEN BJURBERG

Läs också