Idrottstält vid Lidl blir inte av

Redan i augusti förra året var det tänkt att bolltältet som Ekerö IK fått bidrag att bygga skulle stå färdig på marken intill Lidl. I flera omgångar har bygget skjutits fram och nu säger Lidl nej.

På grund av bristen på idrottshallar hoppades Ekerö IK länge på möjligheten att kunna bygga sitt idrottstält på tomten bredvid Lidl. Tältet är planerat till en 40 gånger 20 meter stor tävlings- och träningsyta som ska användas främst för bollsport. Tältet skulle ha stått färdigt redan i augusti förra året,  men har skjutits fram gång på gång. När MN pratade med Ekerö IK i maj 2022 sa Rickard Markusson, kanslichef på EIK:

– Vår målsättning var att ha klart tältet senast till årsskiftet, men allting tar ju alltid längre tid än vad man tänkt och vi har positiva dialoger med Lidl som äger marken. Vi har en intention tillsammans med Lidl om att vi ska kunna nyttja marken för detta ändamål. Förhoppningen är att allt ska kunna stå klart under 2023

Nu ser allting ut att skjutas fram ännu längre då Lidl säger nej till tältet, som planerna är just nu, och samtidigt också att det aldrig funnits en överenskommelse mellan Lidl Sverige och Ekerö IK att använda marken till ett idrottstält

– När det kom till vår kännedom att det råder brist på idrottsanläggningar i området var vi villiga att se över möjligheterna att använda ytan för en temporär anläggning. I det läget gavs Ekerö IK tillåtelse att skicka in bygglovsansökan om att uppföra ett idrottstält, trots att inget beslut var taget. Det har felaktigt tolkats som att bygget är godkänt, vilket inte stämmer, säger Nahir Aslan som är presschef på Lidl Sverige och fortsätter:

– På grund av att processen för markytan ännu är i ett tidigt stadium, finns det inget beslut kring ett eventuellt uppförande av ett idrottstält. Om läget ändras längre fram kommer vi självklart att kommunicera detta.

När MN frågar Ekerö IK om hur de ställer sig till detta svarar Rickard Markusson:

– Ekerö IK har haft en god dialog med Lidl och intention har varit att hitta en lösning på hallbristen för inomhusföreningarna på Ekerö. Bygglov ansöktes och beviljades av kommunen. Ekerö IK fortsätter, med det villkorade bidraget från kommunen, att leta lösningar för en 40 gånger 20 meter yta för inomhusbollsporter.

– För att kapa tidshorisonten så söker vi nu yta i en befintlig lokal på Ekerö och tar tacksamt emot tips.

Helena Butén Langlet (M), bekräftar att kommunens bidrag ligger kvar och att Ekerö IK har fått förlängd tid att lösa tältfrågan på annan plats.

MARIA  FORSLUND

Läs också