Infartsparkering på Ekerö upphör

Infartsparkering på Ekerö upphör

Bygglov styr när en ersättningsparkering kan vara på plats

Infarts-parkeringen vid Tegelbruksvägen vid Ekerö centrum försvinner, något som upprör många pendlare då det är ont om parkeringsplatser i anslutning till pendelbåten och bussar.

Parkeringen vid Tegelbruksvägen försvinner då det ska byggas på tomten, men beskedet kom något överraskande för många bilister. Den 28 september möttes bilisterna som skulle parkera på infartsparkeringen, av en skylt med information om att parkeringsplatsen upphör och ska vara tömd senast 21 september. Skylten kom med andra ord upp en vecka efter att parkeringen skulle vara tömd.

– Skyltningen är felaktig. Det ska stå att parkeringen ska vara tömd 21 oktober. Skylten ska alltså ändras till rätt månad, svarar Sara Gahm, teknik- och exploateringschef på kommunen.

Det finns ett stort behov av en ersättningsparkering då infartsparkeringen vid Tappström inte räcker till.

Kommer parkeringsplatsen ersättas på annan plats?

– Infartsparkering är viktigt för många invånare. Därför bygger vi just nu ut Svanhagens infartsparkering. I centrala Ekerö avser vi ställa i ordning nya platser under innevarande höst, berättar Sara Gahm.

Finns det en mer precis tidsangivelse på när en ersättningsparkering kan stå klar, än ”under innevarande höst”?

– Nej, det beror på ett bygglovsbesked. Bygglovsansökan avser att kunna använda bollplanen vid Ekendal som tillfällig infartsparkering under minst två år, berättar Sara Gahm och tillägger:

– Strandskyddsdispens är beviljad. Uppskattningsvis har vi ett bygglovsbesked om fyra veckor. Iordningställandet av parkeringen är inte komplicerat.

Infartsparkeringen som invigdes 2017, har plats för 100 bilar och har varit uppskattad vittnar många om.

Någon lösning på var man ska parkera om den nya, tillfälliga parkeringsplatsen inte blir klar till 21 oktober, är inte framtagen.                                                                     

EWA LINNROS

Läs också