Inflyttning och ”bra arbete”

I slutet av 60-talet växer befolkningen på Mälaröarna så att det knakar. Nya bostadsområden byggs på många ställen och med expansionen kommer även behovet av mer arbetskraft.

Under försommaren 1969 håller Stenhamra centrum som bäst på att växa fram. Fler invånare innebar även fler frågor och under ett möte som arrangeras av Villföreningen Sjöhäll diskuteras ”Det framtida Stenhamra”, där vissa av punkterna på agendan är aktuella än idag. Bland annat väcks frågan om att hägna in stenbrottet, då det utgör en stor risk för barnen som söker sig dit. Säkerhetsfrågan kring stenbrottet är aktuell än idag och MN skrev om den så sent som i förra numret. För 50 år sedan gick meningarna isär om huruvida stenbrottet, som traktens största sevärdhet, verkligen skulle stängas av.

En annan fråga gällde de problem som kan uppstå i ”nybildade samhällen med blivande stora barnkullar” och reportern konstaterar att ”Datamaskinen berättar för oss att en utbyggnad kan innebära en befolkningstillväxt på 55 promille”. Det framgår inte om oron stillas, men skolchef Ingvar Bernevi berättar om den planerade Stenhamraskolan och det lokala programmet för hur den ska fungera.

Ett annat Mälaröområde som expanderar under 1969 är Ekebyhov. Den 1 juni går en stor flyttkaravan till den fjärde fastigheten i den nybyggda ”hyreshusstaden”. Ytterligare tre huskroppar håller på att färdigställas och sammanlagt kommer området att omfatta 153 lägenheter för uppskattningsvis 550 hyresgäster. Reportern dristar sig till följande poetiska beskrivning av området: ”Fastigheterna har enkla, rena linjer utan krusiduller. Mörka balkongräcken kontrasterar verkningsfullt mot de blonda fasaderna och de svagt lutande taken anknyter arkitektoniskt till skolan och kommunalhuset på andra sidan landsvägen. Den kringliggande vegetationen har skonats så långt det nu har gått. Många av hyresgästerna har susande barrskog bara några meter från balkongen.”

Om någon av alla de nyinflyttade i Stenhamra eller Ekebyhov skulle vilja söka sig en anställning på Mälaröarna finns ett par olika möjligheter: Försvarets radioanstalt (FRA) erbjuder ”ett trivsamt arbete på deltid” som innebär att man som expedit ska förestå en kiosk som är ansluten till personalmatsalen. På FRA finns också möjlighet att söka tjänsten som kontorsbiträde, där gratisresorna med personalbussen från Fridhemsplan och Brommaplan är en tjänsteförmån. På Konditori Ekstugan i Träkvista finns även möjlighet att söka ”Bra arbete” för kvinnor, vilket bland annat innehåller ”diverse göromål” i konditoriet och städhjälp.

LO BÄCKLINDER

Läs också