Inga problem med att ta emot

Under 2022 ska Ekerö kommun ta emot 40 nyanlända personer, det är en tredjedel av mottagandet 2017 när det var som mest. Trots tidigare varningar om att Ekerö kommun ska stoppa sitt mottagande om det blir problem med bostäder,  verkar läget ljust för stunden.

– Jag tror inte att det blir några problem med att ordna bostäder till dessa, säger Jannike Wretman, ansvarig chef på kommunen.

Ända sedan 2016 har Migrationsverket ansvarat för fördelningen av Sveriges nyanlända över landets kommuner. 2017 var kommuntalet 120 personer, 2021 var siffran 50 och för nästkommande år är uppdraget att ta emot 40 stycken av de totalt 1 795 personer som är Stockholms läns kvot.

– Under pandemin har mottagandet varit pausat emellanåt och vi har i dagsläget tagit emot 28 av de 50 som är vårt kommuntal för 2021. De är fördelade på åtta hushåll, en siffra som också har stor betydelse för själva mottagandet när det gäller boende till exempel, förklarar Jannike Wretman.

Hon vet inte om de resterande 22 personerna kommer anlända under kvarvarande del av året eller om 2021 års mottagande löper in i början av 2022. Sedan börjar mottagandet av dem som anvisas av Migrationsverket till kommunen under 2022.

– Som det ser ut nu så ser jag inga problem med att kunna ta emot det kommuntal som Ekerö fördelats. Vi planerar för mottagandet och har vissa lägenheter i beredskap som det ser ut nu och det måste vi alltid ha eftersom vi inte vet hur fort det går när vi väl får besked om att det är personer på väg.

Under 2016 förvarnade dock Ekerö kommun om att man kanske skulle vara tvungen att pausa mottagandet för att säkerställa kvaliteten. Något som väckte stor uppmärksamhet i media, men ett hot som aldrig blev verklighet.

– Det är väldigt stor skillnad på vad de olika kommunerna erbjuder, i Huddinge till exempel erbjuds nyanlända tillsvidarebostad. Ekerö erbjuder boende under de första två åren, med möjlighet till biståndsbeslutad förlängning i ytterligare två år. Gemensamt för alla Stockholmskommuner är den stora bostadsbristen som påverkar möjligheterna till att hitta eget boende efter den första tiden. 

Jannike Wretman berättar att kommunens två boendelotsar ansvarar för boendelotsning det vill säga hjälper de nyanlända med att söka eget boende. Innan pandemin hade de bland annat gruppaktiviteter där de nyanlända fick lära sig mer om hur bostadsmarknaden ser ut. Individ- och familjeomsorgen (IFO) håller också tillsammans med Ekerö bostäder en bointroduktion där nyanlända erbjuds information i grupp om bostadsmarknaden och vilket ansvar man har som hyresgäst. I bointroduktionen ingår även föräldrastödsutbildning samt information gällande barns rättigheter.

Majoriteten av de nyanlända som anvisats till Ekerö kommun har hittat eget boende inom tidsramen. Länsstyrelsen har tidigare flaggat för att svårigheterna med att hitta boende i mottagningskommunen försvårar integration genom att man tvingas flytta ifrån skolor, eventuella arbeten eller praktiktjänster och nätverk där man redan hunnit börja etablera sig.

– I statistiken kan jag läsa ut att av de cirka 80 hushåll som har ordnat bostad sedan 2016, så har 36 gjort det inom kommunen och 44 utanför, säger Jannike Wretman.

LO BÄCKLINDER

Läs också