Ingen försäljning av andelar i Ekerö bostäder

Ekeröalliansen avslutar ärendet om ett partnerskap med Ekerö bostäder, detta efter att man tagit del av den externa utredningen om förutsättningarna för en partner i Ekerö bostäder.

I november förra året kom nyheten om att Ekeröalliansen ville sälja ut 49 procent av andelarna i Ekerö bostäder, en nyhet som väckte starka motreaktioner hos både hyresgäster och oppositionen. Men nu blir det ingen försäljning och oppositionsrådet Hanna Svensson (S) är glad över nyheten.

– Det känns fantastiskt bra, framförallt att vi i kommunen får behålla våra gemensamma tillgångar och bostäder. Det är jättebra för kommunens framtid.

annons

Adam Reuterskiöld kommenterar i ett pressmeddelande att det förra hösten fanns olika aktörer som visat intresse för att ingå i ett partnerskap i Ekerö bostäder. Men när ett ordförandeförslag lades på kommunstyrelsens möte den 30 november 2016 om att utreda ett partnerskap med Heimstaden bostad AB, kom det som en blixt från klar himmel för både oppositionspolitiker, hyresgäster och även får den dåvarande VD:n för bolaget som inte fått någon information i förväg. Heimstaden hade lämnat ett bud om att få ingå ett partnerskap med Ekerö bostäder dagen före kommunstyrelsens möte och på frågan hur länge dialogen mellan Heimstaden och kommunen egentligen pågått, svarade då Adam Reuterskiöld att han inte heller visste något i förväg.

Ordförandeförslaget om att utreda ett partnerskap med Heimstaden bostad AB, breddades sedan till att öppna upp för flera intressenter. Kommunen anlitade NAI Svefa för att analysera marknaden och har fört samtal med potentiella aktörer. Utöver Heimstaden har även Carnegie visat intresse.

Marknadsanalysen har kommit fram till slutsatsen att man inte lyckats ”identifiera någon aktör som dels uppfyller de högt ställda kraven på köparen samt marknadens reaktion på minoritetsägande”. Därför bedömer man att det inte finns förutsättningar att ingå ett partnerskap.

Mot bakgrund av detta har Ekeröalliansen nu beslutat att avsluta ärendet och inte gå vidare med en försäljning av andelar i Ekerö bostäder.

– Vi har från början varit tydliga med att vi enbart är beredda att överväga ett partnerskap om vi hittar en aktör som uppfyller våra krav. Aktören ska vara långsiktig med en bra och effektiv förvaltning, ha en god vana och positiva resultat i sitt arbete med att förvalta och utveckla fastighetsbolag samt en vilja att utveckla vårt hyresbestånd. Då vi inte hittat en aktör som vill gå in som minoritetspartner under de kriterier vi angivit väljer vi att inte gå vidare med förslaget, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med marknadsanalysen påbörjades i juni i år och avslutades med avrapportering den 30 oktober. Analysen har kostat  395 000 kronor.

– Det är häpnadsväckande att så mycket pengar har använts till den här utredningen. Då finns ju inte tiden som våra egna tjänstemän lagt ner inräknat heller. Det hade kunnat vara lön för en lärare, undersköterska, bibliotekarie eller nån annan personal i våra verksamheter istället. Det är våra gemensamma skattepengar och de ska vi förvalta med större respekt än så här, kommenterar Hanna Svensson.

Planer på att sälja Ekerö bostäder har varit på tapeten två gånger tidigare, fast då har det varit tal om att sälja hela bolaget. Första gången var 2008. Oppositionen lyckades genom minoritetsbordläggning, uppskjuta beslutet och genomdriva att en utredning skulle göras. Denna utredning kostade 39 820 kronor exklusive moms.

Nästa gång var 2011. På sex dagar lyckades oppositionen samla ihop 2 300 namnunderskrifter för att driva igenom en folkomröstning som skedde 2012 där 66 procent röstade nej till en försäljning. Alliansen hade satt 50 procents valdeltagande som gräns för att följa resultatet, men valdeltagandet hamnade under 45 procent. Kostnaden kring utredning om försäljning denna gång, hamnade på 572 000 kronor exklusive moms. Detta innebär att man utrett försäljning av Ekerö bostäder vid tre tillfällen för totalt en dryg miljon kronor.

EWA LINNROS

Läs också