”Ingen kommer undan AI i längden”

I den nyutkomna boken ”AI för offentlig sektor” beskriver Ekeröbon Peter Siljerud hur artificiell intelligens håller på att få ett genomslag i offentlig sektor. Han arbetar som talare och framtidsanalytiker och har under de senaste åren fokuserat just på AI. 

Efter 20 år som trendspanare vågar Peter Siljerud påstå att AI kommer att bli den mest omvälvande tekniken under detta århundrade. 

 – Det är ett område som utvecklas så snabbt, att den som inte följer forskningsfronten har svårt att förstå i vilken oerhörd hastighet utvecklingen faktiskt sker. Antagligen är det så att ingen kommer undan AI i längden – varken privat eller i arbetslivet.

På senare tid har den smarta chattboten ChatGPT fått mycket uppmärksamhet. 

– Många jag talar med börjar förändra sitt arbetssätt där de låter den skriva texter, vaska fram den senaste forskningen eller ta fram förslag på workshopinnehåll. Nästan lika imponerande är lösningarna för att utifrån en beskrivande text automatiskt generera fantastiska bilder, säger Peter Siljerud och fortsätter: 

– Vi ser nu också att många inom offentlig sektor hoppar på AI-tåget. Skolfastigheter i Stockholm som förvaltar många skolbyggnader använder exempelvis AI för att anpassa temperaturen i skolans salar. Med 25 000 sensorer installerade kan de kontinuerligt mäta temperatur och luftkvalitet för att med AI justera ventilationen var femtonde minut. Förutom att eleverna får en bättre skolmiljö sparar de miljontals kronor årligen i sänkt energikostnad.

Peter Siljerud berättar vidare att till exempel Strängnäs kommun använder AI för att analysera så kallade orosanmälningar. På så vis kan de minska risken att barn och unga far illa genom ett proaktivt arbete. Älmhults kommun använder AI på sin webbsajt för att bättre anpassa innehållet efter aktuella förutsättningar, exempelvis tid på dygnet, årstid, väder, typ av besökare och vad andra visat intresse för.

Vad skulle du vilja se att Ekerö kommun gjorde?

– Varför inte låta AI skapa beslutsunderlag för enklare bygglovsansökningar? Eller AI-stödd utbildning där uppgifter anpassas till varje enskilds elevs behov och lärstil? Med mer detaljerad data om vatten- och energiförbrukning, avfall, återvinning, resande med mera skulle AI kunna användas för att minska klimatpåverkan. Möjligheterna är stora, antingen för att skapa en mer effektiv verksamhet eller för att höja kvaliteten. Eller allra helst både och.

Läs också