Ingen potatis utan vattning

Torkan tycks ha varit svår under sommaren 1969. På flera håll i Mälaröarnas nyheters senssommarnummer det året, beskrivs vattenbristens negativa konsekvenser.

Lantbrukare som satsar på att odla exempelvis korn, våroljeväxter och potatis utan konstbevattning, har till exempel stora bekymmer med att få tillräckliga skördar. Tidningens ”rond bland gods och gårdar” visar att det kan komma att bli aktuellt med skördeersättning på många håll för att kompensera för uteblivna grödor.

Lantbrukare Thor Qviberg, Adelsö har dock introducerat en ny djupgödningsmetod från Finland, som verkar ge goda resultat. Genom att ha grävt ner gödningsämnena 6 till 9 centimeter i jorden, under kornen, vars rötter därmed söker sig neråt, lyckas han att klara skörden.

De potatisodlare som satsat på konstbevattning får rejäla skördar, medan de som litat till naturens egen förmåga att vattna, alltså dessvärre inte kan skörda några potatisar över huvudtaget. På Sätuna gård i Färentuna ser den innovativa vattningsmetoden ”USA-tekniken” ut att rädda skörden. Den går ut på att låta vattnet rinna i fårorna istället för att låta det strila över fälten, vilket ger en effektivare vattning.

Sommarens torka ger sig även till känna genom ett stort antal bränder. Till exempel härjar en svårbemästrad brand på 100 000 kvadratmeter skogsmark invid Stenbrottet i Stenhamra. ”Det brann nästan explosionsartat i de fnösketorra dungarna och 20-talet brandmän från kårerna i Solna, Ekerö och Färingsö fick arbeta hårt i sju timmar för att få lågorna under kontroll.” berättar MN. Tidningen kan även rapportera att ett par hundra ”civila eldsläckare” bistått yrkesmännen med bland annat blöta lövruskor under dagen.

Samma natt får de trötta brandmännen ge sig iväg på ytterligare en utryckning. Denna gång till Stockbybadet, där ett par arbetsbodar fattat eld. Dessa går dock inte att rädda.

En explosionsartad brand i Närlunda ödelägger också totalt en villa på kort tid och en sommarstuga på Gällstaö brinner ner till grunden. Ingen av de båda fastighetsbränderna får någon förklaring.
En hel del smärre gräsbränder får också släckas av Ekeröbrandkåren, som dessutom får bege sig med båt till Fågelön där en brand utbryter i ett gräsområde. Även här gör privatpersoner en insats i släckningsarbetet: ”En grupp sommargäster påbörjade släckningen och hade gjort ett gott arbete när en avdelning brandmän i båt kom till brandplatsen och satte punkt för den röde hanens härjningar.”

LO BÄCKLINDER

Läs också