Inger jubilerade på kort fullmäktige

Knappt en halvtimme. Längre än  så pågick inte det korta fullmäktigemötet förra  tisdagen.  Men det blev smått historiskt eftersom Inger Andersen (S), en jubilerande veteran, höll i klubban.  

Kommunalvalet var redan historia så nu var det för sent att göra politiska poänger i hopp om att vinna röster. 

Det var kanske en av orsakerna till att atmosfären bland fullmäktiges ledamöter var ovanligt avspänd, till och med att vissa förtroendevalda från vitt skilda politiska läger tog varandra i hand. Här och var förekom även kramar, nästan som vänner som inte setts på länge.

Detta första kommunfullmäktige efter valet var ett konstituerande sådant. Det innebar att bland de få ärenden som fanns på dagordningen handlade mötet om att välja ordförande, förste vice och andre vice ordförande i fullmäktiges presidium, eller mötets ledning.

Men det blev inget med det. För när Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, intog ena talarstolen konstaterade han kort att man inte var klara i förhandlingarna om de olika posterna. Det fick alltså bordläggas, skjutas upp till kommande möte.

– Det är inte så vanligt. Vid tidigare konstituerande fullmäktigen har det funnits förslag på namn för uppdraget som ordförande och så vidare, men inte den här gången, sa Inger Andersen.

Hon är kanske inte så känd bland Mälaröborna men hon har varit ordinarie ledamot av fullmäktige i 40 år och jubilerar i år. 

Med den meriterande bakgrunden, att vara den som just nu har suttit längst som ordinarie ledamot i fullmäktige i kommuen, gjorde att Inger Andersen fick axla rollen som ålderspresident. Hon mindes hur det var i fullmäktige på den tiden, när hon började 1982.

– Då satt vi i Tappströms-skolans matsal för vi hade ingen annan lokal att hålla fullmäktige i. Men det är skönt att utvecklingen har gått framåt och att vi i dag har rymligare lokaler att vara i, berättade Inger Andersen och fullmäktiges ledamöter lyssnade uppmärksamt. 

Efter fullmäktige berättade hon att hon tycker att fullmäktige bör ha en egen lokal att vara i.

– Med tanke på att kommunen har blivit stor och ständigt växer så skulle fullmäktige behöva ha en egen lokal, resonerade Inger Andersen.

Sedan hoppades hon att fullmäktige skulle präglas av ”spänstiga, kloka och respektfulla debatter…”. 

Det kanske är något som kommer framöver för just diskussioner var det minsta fullmäktige hade att bjuda på under mötet, som alltså avslutades bara en kort stund efter att ledamöternas namn hade ropats upp.

Nog för att ett konstituerande fullmäktige brukar vara kort, men debatter hade det kanske blivit om det hade funnits olika åsikter kring förslag på val av person i presidiet. Men tyngd i diskussionerna kanske det blir om och när uppdraget som ordförande, vice ordförande och så vidare ska slutföras.

TONY GYLLENRAM

Läs också