Inget bygglov på ängarna

Det planerade omsorgsboendet på Närlunda ängar ligger för nära tomtgräns och därför avslås bygglovet av länsstyrelsen. Men kommunen överklagar beslutet till Mark- och miljödomstolen.  

Turerna kring det planerade omsorgsbonde på Närlunda ängar fortsätter. Det beviljade bygglovet överklagades till länsstyrelsen, som nu sagt sitt. Länsstyrelsen bifaller överklagan. Det är inte motiverat att placera bygget för nära den intilliggande tomtgränsen. Jesper Stridbeck är en av parterna i överklagandet. Han är nöjd med länsstyrelsens beslut. 

– Kommunen godkände att man bygger närmare än 4,5 meter till tomtgräns trots att det strider mot detaljplanen men det avslogs av länsstyrelsen. Vi är väldigt glada att de gått på vår linje.

Han, och andra boende i närområdet, har kämpat i många år för att ängarna ska bevaras. Även om omsorgsboenden behövs är det olyckligt att bygga på ett gemensamt grönområde, tycker han.

– Ängarna är en knytpunkt och ett uppskattat friluftsområde. Jättemånga människor rör sig där. En stor byggnad kommer att ändra områdets karaktär helt och hållet. 

I överklagandet till länsstyrelsen har de angett flera skäl till varför bygget borde stoppas, bland annat hur processen hanterats. 

– Vi är väldigt kritiska till att vi inte fått ta del av hela underlaget, till exempel parkeringsytor och hur tomter ska slås ihop. Därför har vi inte heller kunnat ha synpunkter på det. 

Jesper Stridbeck är kritisk till att de boende i närområdet inte fått all efterfrågad information. 

– Det är märkligt att processen inte är mer transparent och att kommunen inte lyssnar mer på vad invånarna tycker. Vi har till exempel blivit lovade att bli inbjudna till ett möte för att kunna uttrycka våra synpunkter men det har inte blivit så. Ekerö är en liten kommun och därför borde det kunna vara en nära dialog mellan politiker och kommuninvånare. 

Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande, anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. Han är förvånad över bristerna i hanteringen av ärendet. 

– Jag anser att länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning då de inte har tagit hänsyn till all fakta. De verkar inte ha läst eller förstått den utredning vi gjort i ärendet.

Kommunen har därför överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

– Vi har haft långa diskussioner bland tjänstemän och politiker och vi anser inte att länsstyrelsen tagit hänsyn till det vi lyfter i ärendet. Därför har vi valt att överklaga. Då kan vi förtydliga våra argument och sedan är det upp till Mark- och miljödomstolen att avgöra ärendet. 

Vad gäller information kring bygget har lagstiftningen följts, enligt Arnulf Langlet. 

– Om man vill ha information i tidigare skeden, före bygglovet, måste man vända sig till kommunstyrelsen. På byggnadsnämnden har vi gjort det vi ska och det som kan förväntas av oss. 

Den som vill ha ytterligare kontakt och dialog med honom är välkommen att höra av sig. 

– Jag träffar i stort sätt alltid de som har önskemål om att ses och prata. Jag tycker att det är viktigt att träffa människor.

ANGELICA BERG

Läs också