Inkomna frågor om Coronaviruset

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Direktiv har kommit från barn- och ungdomsförvaltningen till skolpersonal om att tillverka skyddsvisirer för vården. Är det inte viktigare att lärare ägnar sig åt undervisning och omsorg under dessa dagar så att eleverna får bästa möjliga situation både i skolan och för de som får uppgifter hem?

Vi vikarierar för varandra, gör extra uppgifter, planerar, lär oss om distansundervisning och så vidare.Nu ska vi dessutom tillverka saker som Arbetsmiljöverket inte har godkänt.

– Det här sker på helt frivillig basis. Vi vill också bereda möjligheten för våra elever och lärare att kunna vara med och vara behjälpliga genom att tillverka den här utrustningen, men det är som sagt helt frivilligt och det är ingenting som påverkar den ordinarie undervisningen.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, har också kommenterat detta:

– Jag tror faktiskt att myndigheterna har ändrat sig något här. Ett ansiktsskydd är bättre än inget. Initiativet har kommit från elever och lärare själva, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Vi har ett väldigt stort engagemang i kommunen överhuvudtaget.

I radion berättades om att kommunen skulle ta emot patienter som inte var färdigbehandlade för Corona. Var i kommunen ska patienterna vara?

– Vi har ett antal eftervårdsplatser sedan tidigare. Jag kommer inte att gå in på exakt var dessa platser är, utifrån rådande patientsekretess.

Hur hanteras detta utan att smittspridning ska ske?

– Man har vidtagit åtgärder för detta, både inom särskilt boende men också inom den mobila vården via hemtjänsten.  Där har man särskilda Coronateam som arbetar växelvis. Coronateamet är de som har hand om hanteringen av att minska smittspridning. När de träffar patienter som är misstänkt smittade, har personalen skyddsutrustning på sig. 

Hur arbetar dagligverksamheten i kommunen nu? Har man vidtagit några speciella åtgärder?

– Här har man minskat smittspridningen genom att temporärt dra in verksamheterna när det gäller demensdagvården Ekdungen, den öppna dagverksamheten i Kajutan och även träffpunkten Solrosen. Det får förstås konsekvenser och framförallt för den äldre målgruppen. Det blir ensamt för dem för dessa verksamheter är extremt uppskattade, men vi måste vara rädda om dem i den rådande situationen.

Hör intervjun här:

 

EWA LINNROS

Läs också