Innehållsrikt första kommunfullmäktige

Frågor om lokalbestånd och skyddsrum, förslag om digitaliserade tolktjänster, men också avslag på både saluhall för lokala produkter och översiktsplan över Ekebyhovsdalen. Årets första kommunfullmäktige bjöd på bred variation.

Den 8 mars var det dags för kommunfullmäktigesammanträde. Mötet gick av stapeln i Mälarökyrkans lokaler i Ekerö centrum och livesändes på Radio Viking. Nytt för i år var att mötet inte spelades in, varken med ljud eller film. Därför är det inte möjligt för medborgare att i efterhand titta eller lyssna. I vanlig ordning har dock protokollet lagts ut på kommunens hemsida.

– Kommunfullmäktige spelades dessvärre endast in under pandemin eftersom det då var ett digitalt sammanträde, säger Anna-Klara Lindholm, presschef på Ekerö kommun.

På agendan stod flera interpellationssvar, det vill säga svar på sedan tidigare inkomna frågor, som bordlades till nästa sammanträde, däribland en redovisning av kommunens lokalbestånd samt den obefintliga belysningen vid återvinningsstationen vid Roshagens gruppbostad.

Även två interpellationer, riktade till Sivert Åkerljung, gällande klagomåls-

ärenden ställda till nämndens ledamöter som inte delges dem samt en händelse på förskolan i Stenhamra togs upp tillsammans med en tredje som handlade om skyddsrum och var riktad till Adam Reuterskiöld.

Sverigedemokraternas hade inkommit med flera motioner, dels om mat och vämående på Mälaröarna, kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för skol- och förskolepersonal i Ekerö kommun samt digitalisering av tolktjänster i Ekerö kommun. Öpartiets tre motioner berörde SL-trafik från Ekerö för elever boende på kommunens landsbygd, hantering av klagomålsärenden till nämnders ledamöter och om färjeleden Ekerö – Slagsta. Den sista motionen om miljö- och klimatverkstad hade inkommit från Miljöpartiet.

Liberalernas motion om att låta bussgaragets tornhus bli saluhall avslogs. Motionen handlade om att bevara bussgaragets tornhus i Ekerö centrum på sin plats och renovera det till en saluhall för lokala produkter, men planeringsenhetens utredning bedömde inte bussgaragets tornhus lämpligt för det och motionen avslogs.

En annan motion från Liberalerna föreslog en fördjupad översiktsplan för Ekebyhovsdalen och dess omgivningar och menade att en sådan skulle kunna bringa klarhet och ge en bra bild av hur området bäst skulle kunna planeras för framtiden, men planeringsenheten bedömde arbetet som pågår med en utvecklingsplan som tillräckligt och att en fördjupad översiktsplan bör påbörjas i ett senare skede och att beredskap för detta ska finnas i kommande budgetarbete. Med bakgrund av det avslogs även den motionen.

En tredje motion gällde kommunalisering av vägföreningarna i Stockby och Närlunda, men eftersom en utredning nyligen tillsatts för att se över kommunens vägföreningar ansåg en omröstning, med 20 ledamöter för ja mot 18 för nej, motionen som behandlad.

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige föreslog i en motion att Ekerö kommun ska utreda en övergång till ett skolpengssystem där grundtanken är att resurserna till en kommunal skola ska ligga fast ett läsår och där syftet är att öka behovsstyrningen inom kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska anses behandlad.

HELEN BJURBERG

Läs också